Consumentenvertrouwen gestegen in maart 2018

Het consumentenvertrouwen geeft aan hoe consumenten denken over hun eigen koopkracht en de economie. In maart 2018 is het consumentenvertrouwen in Nederland iets verbeterd. Consumenten oordelen positiever over het economisch klimaat. Het consumentenvertrouwen wordt genoteerd in een index. Deze index kwam in maart 2018 uit op 24 punten. In de maand februari was deze index nog 23 punten. Dit bericht werd woensdag 21 maart 2018 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend gemaakt.

De koopbereidheid van consumenten verandert niet, aldus het CBS. Het indexcijfer 24 is ruim boven het gemiddelde consumentenvertrouwen over de afgelopen twintig jaar. Dit gemiddelde consumentenvertrouwen ligt namelijk op min drie. In de maand januari van het jaar 2000 bereikte het consumentenvertrouwen de hoogste stand ooit. Toen kwam het indexcijfer uit op 36. Tijdens de economische crisis kwam het consumentenvertrouwen op het dieptepunt. Dit dieptepunt werd bereikt op maart 2013 en was min 41. Al een jaar lang is het consumentenvertrouwen in Nederland tussen de 23 en 26 punten aan het schommelen.