Noorwegen steekt miljarden in duurzame energie vanaf 2014

De komende jaren zal het Noorse staatsenergiebedrijf Statkraft miljarden investeren in de ontwikkeling van duurzame energie. Deze beslissing is genomen nadat Statkraft van de Noorse staat een grote financiering heeft gekregen. Maandag 22 december 2014 maakte het bedrijf Statkraft haar investering in duurzame energie bekend. De komende jaren zal er omgerekend 6,6 miljard euro worden geïnvesteerd door het bedrijf. Naar eigen zeggen had Statkraft sinds 2010 al ongeveer 3 miljard euro geïnvesteerd in duurzame energie.

Waterkrachtcentrale
Het bedrijf Statkraft zal binnenkort een beslissing nemen over een windmolenproject dat gerealiseerd zal moeten worden in Noorwegen. Daarnaast wordt een beslissing genomen over een investering in een waterkrachtcentrale in Peru. Samen met Tata Power werkt Statkraft aan een waterkrachtproject in India. Ook wordt door het bedrijf onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden om in andere landen duurzame energie op te wekken. Zo is het bedrijf bezig met het onderzoeken van opties voor wind- en waterkrachtwinning in Brazilië.

Reactie van Technisch Werken
Verschillende Europese landen zijn actief bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van projecten die gericht zijn op duurzame energie. Het is jammer dat veel bedrijven hiervoor nog afhankelijk zijn van financiële middelen die worden vertrekt door de overheid. Ondanks dat is het goed dat de bedrijven zicht inzetten voor duurzaamheid. Wereldwijd is er nog veel discussie over windmolenparken en andere duurzame energiebronnen. Duurzame energie heeft pas toekomst als het naast milieubesparend ook nog rendabel en kostenbesparend is.