Vertrouwen in economie neemt toe in eurozone in jaar 2014?

De Europese Commissie heeft donderdag 9 januari 2014 cijfers gepubliceerd over het vertrouwen dat landen hebben in de economie. Hierbij werd het economisch vertrouwen beoordeeld van landen die behoren tot de eurozone. Volgens het rapport van de Europese Commissie is het vertrouwen in de economie in de eurozone behoorlijk gestegen. Men spreekt over het hoogste niveau sinds de maand juli in 2011. De Europese Commissie meet het vertrouwen met een bepaalde index. In deze index kan de stijging en de daling van het economisch vertrouwen van de beoordeelde landen worden gevisualiseerd. Hierbij kan de stijging van het economisch vertrouwen per maand tegen elkaar worden afgezet. In de indexcijfers komt naar voren dat het economisch vertrouwen in de maand december van het jaar 2013 is gestegen van 98,4 naar 100. Deze stijging zorgt er voor dat vertrouwen in de economie weer op niveau is gebracht van het langjarige gemiddelde. De stijging van het economisch vertrouwen is hoger dan de economen vooraf hadden voorspeld. Zijn verwachtten gemiddeld een kleinere stijging met een indexcijfer van 99,1.

Het stijgende vertrouwen in de economie vond plaats bij zowel producenten als consumenten. Over het algemeen nam het vertrouwen toe. Dit was het geval in Nederland, Spanje en Italië. In de landen Frankrijk en Duitsland stabiliseerde het vertrouwen in de economie. Ondanks de verbetering van het economisch vertrouwen in Nederland is het vertrouwen over de economie nog altijd onder het langjarig gemiddelde. In januari van 2013 stond het indexcijfer van Nederland op 86,3. Dit cijfer was in december van datzelfde jaar gestegen naar 97,9. Dit is wel een behoorlijke stijging maar in vergelijking met Duitsland is het vertrouwen in de economie in Nederland laag. In Duitsland staat het indexcijfer op 106. Dit indexcijfer is duidelijk boven het langjarige gemiddelde. Van alle grote economieën die zich in de eurozone bevinden is het economische vertrouwen in Duitsland het grootst.

Reactie van Technisch Werken
De economie is voor een groot deel afhankelijk van het vertrouwen dat men er in heeft. Wanneer het vertrouwen in de economie daalt zal dit ook resulteren in dalende binnenlandse bestedingen. Dit is de afgelopen jaren het geval geweest. Aan het einde van 2013 lijkt de economie langzamerhand te floreren. Mensen worden positiever over de economie en hun eigen koopkracht. Dit heeft zich al geuit in een stijgend aantal autoverkopen. Natuurlijk is dit een vertekend beeld vanwege de belastingvoordelen die in 2013 nog aan de aanschaf van zuinige auto’s verbonden was. Desondanks namen mensen en bedrijven wel de moeite om geld te besteden aan auto’s. Ook de huizenverkoop is toegenomen in het laatste kwartaal van 2013. Dit is een nieuwe bevestiging van een stijgend consumentenvertrouwen. Inmiddels is 2014 volop aan de gang. Bedrijven lijken aan het begin van januari 2014 toch positiever dan de maand januari in 2013. Misschien is nu een stijgende positieve tendens ingezet en behoort de crisis tot het verleden.