Bouwbedrijf Koninklijke BAM ziet groei bouwsector in 2015

Koninklijke BAM is Nederland zijn grootste bouwbedrijf. Hierdoor heeft het bedrijf een goed beeld van de ontwikkelingen die plaatsvinden in de bouwsector van Nederland en daar buiten. BAM ziet dat de bouwsector aantrekt maar geeft daarbij aan dat de verbeteringen niet in alle sectoren merkbaar zijn. Het bouwbedrijf BAM heeft zelf nog last van oudere bouwprojecten die in de praktijk te duur zijn geworden.

Civiele techniek
Op het gebied van de bouw van wegen en tunnels wordt door de BAM meer winst gemaakt. Dat is ook het geval bij de bouw van bruggen. BAM maakt vooral meer winst in het buitenland. Binnen de landsgrenzen heeft de BAM het moeilijker om winst te behalen. Op projecten in de infrastructuur werd in de eerste negen maanden een resultaat van 42 miljoen euro geboekt. Vorig jaar had BAM nog een verlies van 6 miljoen. Topman Rob van Wingerden zei in het NOS Radio 1 Journaal dat de tegenwind voor de BAM in deze sector in de voorbije jaren is omgeslagen in meewind. De BAM haalde meer bouworders binnen. Een voorbeeld hiervan is de bouw van de nieuwe zeesluizen bij IJmuiden.

Utiliteitsbouw
De utiliteit is een sector waar veel geld wordt verloren op de lopende bouwprojecten. De utiliteit is een sector waarbij gebouwen worden gebouwd die een bepaald algemeen nut hebben. Hierbij kan gedacht worden aan kantoorcomplexen, zorginstellingen en ziekenhuizen. De bouwactiviteiten in de utiliteit lopen nog niet goed. Met name in het segment dat zich richt op de bouw van kantoren zijn er verschillende oude projecten die niet goed lopen.

Woningbouw
De woningbouw heeft ook een stijging doorgemaakt in de woningverkopen. Hoewel de woningverkopen met 15 procent toenamen wordt er aan woningontwikkelingsprojecten weinig verdiend. De marges in de woningbouw zij smal. Met name in de grote steden is er een toenemende vraag naar goedkopere en kleinere woningen.

Reactie van Technisch Werken
De bouwsector trekt aan maar het herstel is nog niet structureel. Niet alleen de BAM merkt dat ook andere bouwbedrijven merken een herstel met ups en downs. Doordat er meer woningen worden verkocht trekt de nieuwbouw aan. Voor grote industriële projecten en utiliteitsprojecten zijn echter veel bedrijven te vinden die willen meehelpen in het ontwerpen en het bouwen. Daarom staan de prijzen in dit segment onder druk. Vooral bouwprojecten die in de crisisperiode zijn aangenomen zijn niet altijd rendabel. Als deze projecten nu ook de komende tijd doorlopen is dat voor bouwbedrijven eerder een last dan een profijt. Ze kunnen hun personeel beter inzetten op projecten waarmee ze meer geld kunnen verdienen. Dit biedt echter wel kansen voor bouwbedrijven die in de crisisperiode te weinig macht en middelen hadden om tegen de grote bouwbedrijven te concurreren.