Arbeidsmigranten een oplossing voor personeelstekort in technische sector vanaf februari 2024?

De komende tijd heeft Nederland tienduizenden mensen extra nodig in de technische sector om het tekort aan technisch personeel op te vangen. Al geruime tijd roept Techniek Nederland, de brancheorganisatie voor installateurs, dat er maatregelen genomen moeten worden om het tekort aan technisch personeel op te vangen. De roep om oplossingen is groot maar daadwerkelijke oplossingen zijn er weinig. Arbeidsmigranten worden steeds vaker genoemd als mogelijkheid om het personeelstekort in de techniek op te vangen. Daarnaast zijn ook kennismigranten een zeer welkome oplossing. Dat vind in ieder geval CEO Jeroen Tiel van Randstad Groep Nederland. Hij heeft in de media aangegeven dat Nederland niet zonder kennismigranten en arbeidsmigranten kan. Deze uitspraak is overigens niet nieuw want vanuit meerdere organisaties werd de afgelopen jaren al een vergelijkbare uitspraak genoteerd in de media. Hoewel de topman roept om arbeidsmigranten en kennismigranten is er weinig duidelijk over de manier waarop deze migranten een plek kunnen krijgen op de arbeidsmarkt. Er wordt gesproken over het opvangen van vergrijzing maar een arbeidsmigrant kan niet zonder aanpassingen de arbeidsplaats opvullen van een ervaren vakkracht die de arbeidsmarkt gaat verlaten.

Verantwoord omgaan met arbeidsmigratie

Arbeidsmigratie is niet een blik personeel dat opengetrokken kan worden en meteen als wondermiddel voor de arbeidsmarkt kan worden gebruikt. In plaats daarvan moet juist rekening worden gehouden met de arbeidsmigranten zelf. Het is heel belangrijk om niet alleen te kijken naar de behoefte van de Nederlandse arbeidsmarkt maar ook naar de kennis en mogelijkheden van de arbeidsmigranten. Deze mogelijkheden moeten op de juiste manier worden ingezet en ontwikkelt. De technische arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt met veel dynamiek en veel kennis. Daarnaast zijn er arbo en veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden. Een succesvolle integratie van arbeidsmigranten is niet zo eenvoudig als het lijkt. Daarom dienen hiervoor overheden, bedrijven en andere organisaties op de arbeidsmarkt goed met elkaar samen te werken. De verantwoordelijkheden en taken moeten bovendien goed in beeld worden gebracht. Wie zorgt er voor de juiste huisvesting bijvoorbeeld? In een overvol land als Nederland is dat een belangrijke vraag, zeker nu de woningnood zo groot is. Kortom voordat men roept om arbeidsmigranten moet men er eerst voor zorgen dat men de arbeidsmigranten op een gastvrije manier kan ontvangen zodat hun inzet op de Nederlandse arbeidsmarkt voor iedereen een succes wordt.