Is onbenut arbeidspotentieel een oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt vanaf februari 2024?

Onbenut arbeidspotentieel is een verzamelnaam voor mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt maar in feite wel werkzaamheden zouden kunnen verricht. Het gaat dus om arbeidspotentieel dat nog niet is benut maar wel aanwezig is in Nederland. Bedrijven, uitzendbureaus en overheden hebben het steeds vaker over onbenut arbeidspotentieel als oplossing voor de tekorten aan werknemers in Nederland. Volgens CEO Jeroen Tiel van Randstad Groep Nederland zou het gaat het om een miljoen mensen in Nederland.

Als men het echter heeft over onbenut arbeidspotentieel dan heeft men het over een hele diverse groep mensen die tot de beroepsbevolking kan worden gerekend. Deze groep bevat bijvoorbeeld ook mensen die om specifieke redenen niet aan het werk is. Het kan hierbij gaan om mensen die een opleiding volgen, een sabbatical hebben, vrijwilligers werk doen of om mensen die om bepaalde redenen niet kunnen of niet willen werken. Het is niet eenvoudig om de gehele groep met één aanpak te benaderen. In plaats daarvan is maatwerk geboden. Dit maatwerk is persoonsgebonden waardoor het benutten van het ´verborgen arbeidspotentieel´ een tijdrovende aangelegenheid is.

Het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt kan niet worden gerealiseerd door een one size fits all aanpak. Bovendien heeft men te maken met verschillende factoren als men vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar wil brengen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten wat de kennis en ervaring is van werklozen maar ook wat hen motiveert. Een deel van het onbenut arbeidspotentieel heeft namelijk geen werkverplichting en zal alleen doormiddel van de juiste aanpak gemotiveerd kunnen worden om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Als we antwoord willen geven op de vraag die gesteld is in de titel van deze tekst zullen we ons meer moeten verdiepen in de samenstelling van de genoemde doelgroep. Op dit moment is het zeker de moeite waard om te onderzoeken wat onbenut arbeidspotentieel kan bijdragen aan de arbeidsmarkt. Daarnaast zal men ook moeten uitzoeken welk deel van deze doelgroep daadwerkelijk aan een baan geholpen kan worden en welk deel niet. Op basis van de uitslag van deze onderzoeken kan men een beslissing nemen.