UWV, AWVN en Deloitte concluderen dat verborgen matches oplossing zijn voor arbeidsmarkt 2019

Het UWV heeft samen met werkgeversvereniging AWVN en dienstverlener Deloitte overgelegd gehad over de arbeidsmarkt. Hieruit is de conclusie naar voren gekomen dat een grote groep werkzoekenden aan het werk geholpen zou kunnen worden als er een effectievere match zou kunnen worden gerealiseerd op de arbeidsmarkt. In totaal zouden van de 130.000 werkzoekenden ongeveer 30.000 aan een betaalde baan geholpen kunnen worden. Daarvoor zou deze groep moeten kijken naar vacatures die passen bij hun profiel en loopbaan. Volgens de organisaties zorgt een gerichte zoektocht naar werk dat passend is voor een werkzoekende voor veel meer kans van slagen. Zowel de krapte op de arbeidsmarkt als de werkloosheid zouden daardoor kunnen worden aangepakt.

Verborgen matches
Volgens de drie organisaties zouden verbogen matches een kans bieden op de arbeidsmarkt. Gemiddeld zouden voor mensen die op zoek zijn naar een baan waarvoor weinig vacatures zijn ongeveer acht vergelijkbare functies zijn met relatief veel vacatures. Er zijn veel functies die op de arbeidsmarkt veel op elkaar lijken. Toch blijken veel mensen vooral te zoeken naar bepaalde functies op de arbeidsmarkt. Met name hele gespecialiseerde functies zijn op de arbeidsmarkt nauwelijks te vinden. Vaak zijn gespecialiseerde functies ontstaan uit algemene functies. Als gespecialiseerde werkzoekenden bereid zijn ook de algemenere functies te accepteren is de kans op werk veel groter. Er zijn veel verborgen matches als je op een brede manier naar een profiel van een werknemer of werkzoekende kijkt.