Is onbenut arbeidspotentieel een oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt vanaf februari 2024?

Onbenut arbeidspotentieel is een verzamelnaam voor mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt maar in feite wel werkzaamheden zouden kunnen verricht. Het gaat dus om arbeidspotentieel dat nog niet is benut maar wel aanwezig is in Nederland. Bedrijven, uitzendbureaus en overheden hebben het steeds vaker over onbenut arbeidspotentieel als oplossing voor de tekorten aan … Read more