Nog 1,3 miljoen onbenut arbeidspotentieel in Nederland in 2017

Op dinsdag 15 augustus 2017 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat er in het tweede kwartaal van 2017 in totaal ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders waren die naar een baan zochten of deeltijd werk hadden maar wel de wens hadden om meer uren te werken. Dit aantal lag 209.000 lager dan een jaar eerder. Het CBS heeft de groep werkzoekende verdeeld in drie verschillende categorieën.

  • De eerste categorie bestaat uit werklozen die actief zoeken naar betaald werk en daarvoor ook per direct kunnen worden ingezet. In deze groep werden in het tweede kwartaal van 2017 in totaal 451.000 geregistreerd. Dat waren er 106.000 minder dan een jaar gelden.
  • De tweede groep bevat werkzoekenden die wel graag aan de slag wil maar niet binnen twee weken inzetbaar is of niet actief zoekt naar werk. De laatste groep bevat mensen die vaak meerdere teleurstellingen te verwerken hebben gekregen in hun zoektocht naar werk. Sommige werkzoekenden raken ontmoedigd door meerdere afwijzingen op de arbeidsmarkt. In totaal behoorden in het tweede kwartaal 436.000 personen tot deze tweede categorie.
  • De derde categorie bevat werknemers die deeltijd werken maar graag meer uren zouden worden ingezet. In deze derde categorie werden door het CBS 460.000 personen geregistreerd.

Onbenut arbeidspotentieel
De eerste groep werkzoekenden wordt volgens de internationale definities aangemerkt als werklozen. De drie hiervoor genoemde categorieën vormen gezamenlijk het arbeidspotentieel van een land. Door de economische crisis nam het onbenut arbeidspotentieel in Nederland toe. Sinds het begin van de economische crisis in 2008 nam het arbeidspotentieel in Nederland toe tot ongeveer 1,8 miljoen personen. Dit aantal werd door het CBS geregistreerd op het hoogtepunt in 2014. Het jaar daarop, in 2015, is de daling van het arbeidspotentieel ingezet.

Leeftijdsgroepen
Als men kijkt naar de leeftijden van werkzoekenden dan valt het op dat vooral vijfenvijftig plussers zijn oververtegenwoordigd in de groep onbenut arbeidspotentieel. In totaal behoren 217.000 mensen van het arbeidspotentieel tot de categorie van boven de 55 jaar. Het is opvallend dat er ook veel jongeren tot het arbeidspotentieel behoren. In de categorie onder de 25 jaar werden door het CBS in totaal 265.000 Nederlanders tot het arbeidspotentieel gerekend. Deze categorie bevat echter vooral veel werknemers die deeltijd werken en graag meer uren zouden willen werken.