Vakbond CNV wil minder arbeidsmigranten op Nederlandse arbeidsmarkt vanaf 2018

Arbeidsmigranten zijn buitenlandse arbeidskrachten die naar Nederland komen om hier arbeid te verrichten. De meeste arbeidsmigranten zijn niet van plan om in Nederland te blijven wonen en reizen puur om geld te verdienen naar een ander land. In Nederland zijn onder andere arbeidsmigranten werkzaam uit midden- en Oost-Europese landen, dit worden ook wel MOE-landen genoemd. Er zijn echter ook andere landen binnen en buiten Europa waar arbeidsmigranten vandaan komen.

Arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten zorgen er voor dat het aanbod aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt groter wordt. Vakbond CNV vindt dit niet een gunstige ontwikkeling omdat nog veel Nederlandse arbeidskrachten geen werk hebben terwijl ze wel willen en kunnen werken. De vakbond eist een rem op de komst van arbeidsmigranten naar Nederland. CNV-voorzitter Maurice Limmen geeft aan dat werkgevers in Nederland ten onrechte beweren dat arbeidsmigranten noodzakelijk zijn om de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt aan te vullen. Dit heeft de CNV-voorzitter benoemd in een artikel dat maandag 15 januari 2018 werd gepubliceerd op basis van een interview met De Telegraaf.

Sectoren
Volgens de voorzitter zou een grote groep van 1,2 miljoen mensen die nu nog geen arbeidsrelatie heeft het tekort op de arbeidsmarkt kunnen aanvullen. Tot deze groep behoren volgens de vakbondsvoorzitter ook ouderen, arbeidsbeperkten en niet-westerse immigranten die aangeven wel te willen werken. Limmen geeft aan dat de Nederlandse werkgevers zelf de tekorten op de arbeidsmarkt hebben veroorzaakt. in scherpe bewoordingen heeft hij aan: ”Dat gejammer over krapte op de arbeidsmarkt komt vooral uit sectoren die er zelf alles aan hebben gedaan om het werken in die sector zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.” Limmen doelt daarbij onder andere op de horecasector.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden in die sectoren zijn verslechterd de afgelopen tijd waardoor het onaantrekkelijker is geworden om in die sectoren te werken. De CNV voorzitter wil dat er meer investeringen worden gedaan in vakmensen. Volgens hem zouden er meer opleidingen aan werknemers geboden moeten worden en moeten er meer vaste contracten worden verstrekt.