Helft arbeidsmigranten werkt via uitzendbureau in 2018

ABU is de brancheorganisatie voor de uitzendbranche en houdt de ontwikkelingen in de uitzendsector nauwlettend in de gaten. De ABU houdt echter niet alleen de media in de gaten met betrekking tot de tendensen in de uitzendsector. Er worden ook onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de ABU. Zo heeft de ABU het SEO Economisch Onderzoek ingeschakeld om onderzoek te doen naar de inzet van arbeidsmigranten in Nederland. Hieruit kwam naar voren dat er in 2016 in Nederland ongeveer 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa actief zijn geweest.

Arbeidsmigranten uit Midden en Oost-Europa worden ook wel arbeidsmigranten uit MOE-landen genoemd. Daarbij staat de afkorting MOE voor Midden en Oost-Europa. Arbeidsmigranten uit deze landen hebben in Nederland in totaal ongeveer 514.000 verschillende arbeidsplaatsen bemand in 2016. Dat betekent dat gemiddeld ongeveer één op de twintig banen in Nederland werd bezet door een arbeidsmigrant uit een MOE-land. De bijdrage van arbeidsmigranten aan het nationaal inkomen zou volgens de onderzoekers uitkomen op ongeveer 11 miljard euro.

Volgens ABU-directeur Jurriën Koops werkt ongeveer de helft van de arbeidsmigranten via een uitzendorganisatie. Om die reden is de ABU begaan met de situatie van arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt. Problemen op de arbeidsmarkt moeten worden voorkomen. Zo moet uitbuiting en onveilig werken tegen worden gegaan. Nederland moet bovendien aantrekkelijk blijven voor arbeidsmigranten. Deze groep werknemers kan een belangrijke bijdrage blijven leveren op de arbeidsmarkt vanwege het overschot aan vacatures en het tekort aan uitvoerend, technisch personeel.