Uitzendbrancheorganisatie ABU: arbeidsmigranten blijven nodig voor arbeidsmarkt vanaf 2018

Uitzendbrancheorganisatie ABU heeft aan het SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de inzet van arbeidsmigranten in Nederland. Uit dit onderzoek komt de conclusie naar voren dat de komende jaren buitenlandse arbeidskrachten nodig blijven om de tekorten op de arbeidsmarkt op te vullen. De kans is groot dat de behoefte aan extra krachten uit het buitenland zal gaan toenemen.

Arbeidsmigranten komen om een andere reden naar Nederland dan migranten. Een arbeidsmigrant komt naar Nederland om daar werk te verrichten, kortom om geld te verdienen. Arbeidsmigranten zorgen volgens het onderzoek voor meer werkgelegenheid. De productie kan omhoog en bepaalde sectoren wanneer er arbeidsmigranten worden ingezet. Als er geen gebruik wordt gemaakt van deze extra arbeidskrachten kunnen productieprocessen worden vertraagd en zullen ze moeten worden ingeperkt of aangepast. Ook bestaat de kans dat bedrijven vanwege tekorten aan productiepersoneel de productie gaan verplaatsen naar bijvoorbeeld het buitenland.

De Nederlandse beroepsbevolking zal vanaf 2021 waarschijnlijk gaat krimpen volgens SEO Economisch Onderzoek. Om die reden geeft ABU-directeur Jurriën Koops aan dat arbeidsmigranten simpelweg nodig zijn om de beroepsbevolking in Nederland op niveau te houden de komende jaren.