Poolse arbeidsmigranten plegen massaal uitkeringsfraude in 2018

Arbeidsmigranten zijn werknemers uit bepaalde landen die vertrekken (migreren) naar het buitenland om daar werk te verrichten. Meestal vertrekken arbeidsmigranten om meer geld te verdienen of wegens een gebrek aan werk in hun thuisland. In Nederland zijn er ook veel arbeidsmigranten werkzaam. Veel arbeidsmigranten komen uit Midden- en Oost-Europese landen. Dit zijn de zogenaamde MOE-landen. Ook Polen hoort bij deze MOE-landen.

Fraude met werkloosheidsuitkering
Het is bekend dat er in Nederland veel Poolse arbeidsmigranten werken. Deze arbeidsmigranten werken onder andere in de kassen maar ook op de bouw en in de metaaltechniek. Uit een onderzoek van Nieuwsuur blijkt echter dat veel Poolse arbeidsmigranten frauderen met hun werkloosheidsuitkeringen. Het frauderen met deze uitkeringen gebeurd volgens het actualiteitenprogramma Nieuwsuur op verschillende manieren. Zo wordt er gebruik gemaakt van valse handtekeningen, nepsollicitaties en wordt er adresfraude gepleegd. Op die manier zouden Poolse arbeidskrachten die in Polen aan het werk zijn of in Polen vakantie houden duizenden euro’s aan uitkeringen stelen van de Nederlandse staat.

WW-uitkeringen in Polen ontvangen
Werknemers hebben in Nederland recht op een WW-uitkering als ze minimaal een half jaar in Nederland aan de slag zijn geweest en de werkgever WW-afdrachten heeft gedaan. Ook arbeidsmigranten hebben hier recht op. Ze moeten dan wel in Nederland aanwezig blijven en in Nederland actief solliciteren. Vertrekken naar het buitenland mag wel maar dan wordt de WW-uitkering stopgezet. Volgens het onderzoek van Nieuwsuur is echter een groot deel van de arbeidsmigranten die een WW-uitkering krijgt vertrokken naar Polen zonder dat hun WW-uitkering is stopgezet. Met valse adressen proberen ze de schijn op te wekken dat ze nog in Nederland woonachtig zijn.

Fraude wordt gefaciliteerd
Het frauderen met uitkeringen in Nederland blijkt voor Poolse (voormalig) arbeidsmigranten behoorlijk eenvoudig. Ze worden volgens het onderzoek bijgestaan door verschillende malafide tussenpersonen. Deze tussenpersonen adverteren op internet met administratiekantoren of boekhoudbedrijven. Poolse arbeidsmigranten kunnen bij deze bedrijven tegen betaling advies en ondersteuning krijgen waarmee ze de controles van uitkeringsinstantie UWV kunnen omzeilen.