Arbeidsinspectie: aantal arbeidsongevallen in 2022 gestegen

Het aantal arbeidsongevallen het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. In 2022 zijn er in Nederland 2.357 slachtoffers gevallen bij een arbeidsongeval. Dit aantal ligt 22 procent hoger dan een jaar eerder. Van dit aantal slachtoffers zijn veertig mensen overleden. Dit komt naar voren uit de Monitor arbeidsongevallen 2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Uit de gegevens van de arbeidsinspectie komt ook naar voren dat over het algemeen meer mannen te maken krijgen met een arbeidsongeval dan vrouwen.

Arbeidsinspectie

Volgens de arbeidsinspectie is dat het gevolg van het feit dat er over het algemeen meer ongevallen gebeuren in sectoren waarin mannen meer vertegenwoordigd zijn op de werkvloer dan vrouwen. Hierbij kun je denken aan de sectoren: bouw, bosbouw, landbouw, industrie en de visserij. Dit zijn sectoren waarin gewerkt wordt met grote machines en voertuigen daarnaast wordt ook vaak op hoogte gewerkt of in drukke industriële omgevingen waarin veel mensen tegelijkertijd werken met verschillende machines, installaties of aan verschillende processen. Als men kijkt naar de horeca en de zorg dan valt op dat daar wel wat meer vrouwen te maken krijgen met arbeidsongevallen.

Meer arbeidsongevallen

In 2022 lag het aantal arbeidsongevallen hoger dan in de coronacrisisjaren die vonden plaats in 2020 en 2021. Verder ligt het aantal arbeidsongevallen ook hoger dan in de jaren 2018 en 2019 toen er nog geen coronacrisis was. In die jaren zijn er ongeveer 2000 arbeidsongevallen door de arbeidsinspectie in kaart gebracht. Volgens de arbeidsinspectie vinden veel ongevallen plaats doormiddel van voertuigen en machines. Bovendien zijn er ook arbeidsongevallen die plaatsvinden met gevaarlijke stoffen die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Volgens de arbeidsinspectie hebben jongeren en stagiairs meer kans op een arbeidsongeval dan ervaren krachten.

Gevolgen

De meeste arbeidsongevallen hebben botbreuken tot gevolg. Dit was bij 51 procent van de arbeidsongevallen aan de orde volgens de arbeidsinspectie. Dit is vaak het gevolg van een ongeval waarbij werken op hoogte aan de orde is. Dat is een soort ongeval dat veel voorkomt volgens de arbeidsinspectie. Bij 27 procent van de slachtoffers van een arbeidsongeval is er sprake van wonden of uitwendig letsel en bij 16 procent komt er zelfs een amputatie aan te pas.

Veiligheid boven alles

Het mag duidelijk zijn dat elk arbeidsongeval er één te veel is. Werk daarom altijd veilig en zorg voor de juiste werkinstructie en persoonlijke beschermingsmiddelen. Als je onveilige situaties constateert op de werkvloer stop dan met werken, zorg dat niemand in gevaar komt en waarschuw een leidinggevende of andere persoon die verantwoordelijk is voor de werkvloer. Hervat de werkzaamheden pas als alles veilig is.