Aantal ernstige ongevallen op de werkvloer gestegen in 2018

Het aantal ernstige ongevallen dat plaats heeft gevonden op de werkvloer is in 2018 gestegen. Dit bericht werd dinsdag 26 februari 2019 bekend gemaakt door de Inspectie SZW. Volgens de Inspectie SZW is het aantal ernstige ongevallen op de werkvloer het afgelopen jaar gestegen naar 4.368. Het jaar daarvoor was het aantal ongevallen nog lager. In 2017 werden namelijk nog 4.212 ernstige arbeidsongevallen.

In 2018 hebben zeventig zeer ernstige arbeidsongevallen plaatsgevonden waarbij 71 dodelijke slachtoffers vielen. Ook hierbij is er sprake van een stijging ten opzichte van 2017. Ten opzichte van 2017 vielen er in 2018 in totaal 17 dodelijke slachtoffers meer. In 2017 werden namelijk nog 54 dodelijke slachtoffers ten gevolge van ernstige ongevallen op de werkvloer genoteerd. Volgens de Inspectie SZW vielen de meeste dodelijke slachtoffers op bouwplaatsen maar ook in de vervoersbranche en de industrie en handel vielen verhoudingsgewijs veel dodelijke slachtoffers.

De Inspectie SZW heeft in haar berichtgeving bekend gemaakt dat er vooral veel ongelukken gebeuren bij kleine bedrijven die minder dan tien werknemers in dienst hebben. Per honderdduizend werknemers van kleine bedrijven zijn 67 mensen in 2018 betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote bedrijven was dat 46 en grote bedrijven 11 personen.