Aantal opleverde nieuwe woningen in 2021 op 63.000

Dit jaar zullen naar verwachting in totaal 63.000 nieuwe woningen worden opgeleverd. Er moeten echter nog volop nieuwe woningen worden bijgebouwd om aan de stijgende vraag op de woningmarkt te kunnen voldoen. Er is ook wel ruimte om meer nieuwe woningen te bouwen. De vertragende factor zit vaak in de aanvraag voor vergunningen. Toch zit hier wel een verbetering in. Op dinsdag 21 september 2021 heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gegevens gepubliceerd rondom de nieuwbouw van woningen.

De komende tijd zal het woningaanbod in Nederland blijven toenemen door de bouw van nieuwe woningen en het verbouwen van utiliteitscomplexen tot woningen. Hierbij kun je denken aan het ombouwen van scholen en kantoorcomplexen tot woningen. Hoewel het aantal woningen in Nederland aan het toenemen is zal het nog tot 2024 gaan duren voordat er op jaarbasis aanzienlijker aantallen woningen zullen worden opgeleverd. De komende tijd zal er volgens het EIB nog steeds sprake zijn van woningnood in Nederland.

In 2021 is de productie van nieuwbouwwoningen met 8 procent gestegen ten opzichte van 2020 aldus het EIB. Het komende jaar wordt door dit instituut een groei van 12 procent verwacht in de nieuwbouwproductie. Daarnaast kan ook in 2023 een groei in het aantal nieuwe woningen worden verwacht. De overheid wil dat er meer nieuwe woningen worden gebouwd in Nederland. Op jaarbasis moeten tienduizenden woningen worden gerealiseerd. Het zal echter nog tot 2024 duren voordat er op jaarbasis rond de 80.000 nieuwe woningen opgeleverd zullen worden. Mochten er in 2022 meer bouwvergunningen worden verstrekt voor nieuwbouwwoningen dan is het mogelijk dat in 2024 ongeveer 85.000 woningen zullen worden gerealiseerd.