Aantal AED’s neemt toe in 2019

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator en kan door een geoefend persoon worden gebruikt voor het reanimeren van slachtoffers met een hartstilstand. Op dit moment zijn er ongeveer 18.000 AED’s in Nederland geregistreerd. Dat aantal ligt 45 procent hoger dan een jaar geleden. Dit aantal werd bekend gemaakt door de Hartstichting. Deze stichting vind het belangrijk dat hulpverleners, waaronder burgerhulpverleners, zo snel mogelijk een AED bij een slachtoffer kunnen brengen indien dat nodig is.

Op dit moment is ongeveer 70 procent van de Automatische Externe Defibrillators 24 uur per dag beschikbaar in Nederland. Daarnaast is het aantal burgerhulpverleners in vijf maanden tijd gestegen van 170.000 naar 225.000. Deze burgerhulpverleners ontvangen een sein wanneer er iemand bij hen in de buurt een harstistand heeft gekregen. Zodra dat sein binnenkomt zorgt de burgerhulpverlener er voor dat er zo snel als mogelijk is een AED naar het slachtoffer wordt gebracht. Daarnaast is de burgerhulpverlener ook zelf opgeleid om te reanimeren. Het systeem van burgerhulpverleners blijkt goed te werken. Gemiddeld zouden burgerhulpverleners ongeveer 2,5 minuten eerder bij het slachtoffer aanwezig zijn dan de hulpdiensten.

De Hartstichting is tevreden over de ontwikkeling. Zowel de toename in de beschikbaarheid van AED’s wordt beschouwd als een positieve ontwikkeling als het werk van de burgerhulpverleners. Ieder jaar zouden 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand krijgen aldus de Hartstichting. Als er voldoende burgerhulpverleners en AED’s verspreid worden over het land kunnen we ervoor zorgen dat er binnen zes minuten hulp wordt geboden. Dit heeft directeur Floris Italianer van de Hartstichting aangegeven. Hij voegde daar aan toe: “Zo worden levens gered.”