Aanleg zonneparken in Zwolle en Nijmegen in 2015?

In Nederland is men al langer bezig met het ontwikkelen van plannen voor grote zonneparken. In deze zonneparken moet doormiddel van een groot aantal zonnepanelen energie worden opgewekt uit zonlicht. Op dit moment zijn de plannen voor de aanleg van twee grote zonneparken behoorlijk concreet. Het gaat hierbij om een zonnepark in omgeving Zwolle en een zonnepark in omgeving Nijmegen. Op beide locaties zouden in totaal 7500 zonnepanelen geplaatst moeten worden. het vermogen van elk zonnepark is naar verwachting 1 megawatt.

Daardoor behoren deze zonneparken, als ze in gebruik worden genomen, tot de grootste zonneparken van Nederland aldus energiebedrijf GDF. Dit energiebedrijf melde het bericht over de zonneparken aan De Volkskrant. Elk zonnepark is ongeveer zo groot als drie voetbalvelden. De capaciteit van deze zonnevelden is voldoende voor gemiddeld 470 huishoudens. GDF zou op de genoemde locaties met windmolens (windturbines) meer stroom kunnen produceren maar daarvoor moet het energiebedrijf veel meer procedures doorlopen.

Locatie zonneparken
De locatie van zonneparken is in Nederland een punt van discussie. Het plaatsen van zonneparken ontvangt echter nooit zoveel weerstand als het plaatsen van grote windmolenparken. Windmolenparken worden door omringende bewoners vaak als horizonvervuiling beschouwd en daarnaast zorgt de slagschaduw en het geluid voor de nodige overlast. De zonneparken zijn echter veel lager en ontnemen de omringende bewoners en bedrijven nauwelijks het zicht. Het zonnepark bij Nijmegen wordt rond de bestaande centrale Gelderland gebouwd. Deze centrale is veroudert en is één van de minst efficiënte kolencentrales in Nederland.

Het zonnepark van Zwolle komt in de buurt van de oude gasgestookte centrale. Deze oude centrale is nog maar een paar dagen per jaar in gebruik.

Reactie van Technisch Werken
Investeren in zonnevelden roept minder weerstand op daarom is het in eerste instantie een goede keuzen om deze ontwikkeling voort te zetten. Het is echter wel zo dat er een enorme oppervlakte beschikbaar gesteld moet worden om slechts een geringe groep huishoudens van stroom te kunnen voorzien. Er zal daarom voortdurend gezocht moeten worden naar zonnecellen en zonnepanelen die een hoger rendement kunnen genereren.