Gemeenten screenen ontwikkelaars zonneparken op witwassen in 2019

Het aanleggen van zonneparken is populair in Nederland. Investeren in grote zonnevelden wordt niet alleen door particulieren, overheden en milieuorganisaties gedaan. Er zijn ook andere investeerders en projectontwikkelaars die actief zijn in de aanleg van zonneparken. De gemeenten in Nederland vinden dit meestal positief. Toch zorgt de populariteit van het aanleggen van zonneparken ook voor bezorgdheid. Er zouden ook bedrijven en organisaties kunnen investeren in zonneparken met geld dat afkomstig is uit fraude of andere criminele praktijken. Daarom laten lokale overheden soms ontwikkelaars van zonneparken soms screenen op integriteit.

De groeimarkt onder de aanleg van zonnepanelen is gunstig voor de verduurzaming van Nederland. Bovendien is deze markt interessant omdat de opbrengst redelijk voorspelbaar is. De overheden weten dat daardoor veel organisaties en natuurlijke personen geïnteresseerd zijn in de zonnepanelenbranche. Om die reden is screenen in een aantal gevallen wel verstandig. De overheid zet daarvoor in sommige gevallen de Wet Bibob in. Deze wet kan worden gebruikt om een ontwikkelaar te screenen door het Landelijk Bureau Bibob. Tijdens een screening controleert het Bureau Bibob wie de aanvragers zijn van het zonnepark. Ook wordt gecontroleerd of deze aanvragers eerder betrokken zijn geweest bij fraude. Het is vrij nieuw dat het Landelijk Bureau Bibob hiervoor wordt ingezet. Meestal wordt het bureau ingezet binnen de horeca en vastgoedsector.