Wat is een leraar?

Een leraar is een persoon die verantwoordelijk is voor de kennisoverdracht van leerstof aan leerlingen of studenten. De term leraar wordt in de praktijk veel gebruikt maar ook de termen onderwijzer, leerkracht en docent komen voor. Waarbij het woord docent is afgeleid van doceren. Leraar is een omvattend begrip waaronder alle leerkrachten vallen op elk onderwijsniveau. Je hebt leerkrachten in het basisonderwijs maar ook in het middelbaar onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Verder heb je leraren in het hoger onderwijs. Tegenwoordig heb je overigens ook veel praktijkdocenten en leermeesters die op de werkplek aanwezig zijn of stages begeleiden. Deze leerkrachten hebben vaak specifieke kennis en vaardigheden van bijvoorbeeld installatietechniek, elektrotechniek, houtbewerking en andere beroepen.

Op de universiteit hanteert men overigens het begrip leraar niet. In plaats daarvan wordt gekozen voor universitair docent, professor of hoogleraar. Deze begrippen zijn gekoppeld aan de opleidingsachtergrond van de persoon die les geeft op de universiteit en de desbetreffende aanstelling die deze persoon heeft gekregen.