Veel basisscholen maken gretig gebruik van staking eind januari 2020

Vooral onder scholen in het basisonderwijs is staken buitengewoon populair. De lerarenstaking die op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt gehouden is vooral in trek bij leerkrachten in het basisonderwijs. NU.nl heeft gegevens opgevraagd over de staking en kwam tot de conclusie dat er in het basisonderwijs veel meer animo is voor de lerarenstaking dan in het voortgezet onderwijs. Bijna zestig procent van de basisscholen heeft besloten om hun deuren te sluiten tijdens de stakingsdagen. Bij middelbare scholen is dat ongeveer 28 procent. In aantallen gaan er 3.978 basisscholen dicht en 180 middelbare scholen.

De stakingen in het basisonderwijs zijn populair onder leraren maar ouders zijn minder enthousiast. De steun voor deze nieuwe stakingen is gering. Leerkrachten schreeuwen moord en brand over de problemen in het onderwijs en stellen daarbij zichzelf vooral centraal. Daarbij gaan ze voorbij aan de problemen die buitenschoolse opvanglocaties en kinderdagverblijven hebben. De zorg voor het kind staat zeker niet voorop. Dat blijkt vooral uit de eisen dat er meer geld naar het onderwijs moet. Met meer geld wordt vooral bedoelt meer salaris. Een hoger salaris zou het basisonderwijs aantrekkelijker maken voor leerkrachten zo zou het lerarentekort kunnen worden opgelost.

Deze op geldbeluste opvatting is zeker niet in belang van het kind. Bovendien heeft de overheid al toezeggingen gedaan maar dat is voor veel scholen niet voldoende. De leerkrachten hebben in ieder geval weer twee dagen extra vrij. Kunnen ze weer even bijkomen van hun drukke bestaan. Ze moeten zich vooral niet zorgen maken om de buitenschoolse opvanglocaties en ouders die door deze stakingen nog meer stress en werkdruk ervaren.