Wat is de SNCU: Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten

SNCU is de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten. Deze stichting houdt zich bezig met het toezicht op het naleven van de uitzend-cao. De SNCU is opgericht door de ABU en de NBBU, de werkgeversorganisaties van uitzendbranche, in samenwerking met de werknemersorganisaties oftewel de vakbonden. De vakbonden die medeoprichter zijn geweest van de SNCU worden op de website van deze organisatie genoemd: FNV, CNV, LBV en De Unie. De SNCU is een organisatie die veelvuldig samenwerkt met de vakbonden, brancheorganisaties en andere spelers op de arbeidsmarkt.

Taken van de SNCU
De SNCU heeft een aantal kerntaken. Deze bestaan uit het geven van voorlichting over de CAO voor Uitzendkrachten. Daarnaast zet de SNCU zich in met betrekking tot het bevorderen van naleving van de uitzend- CAO. De SNCU geeft op haar website informatie en toelichting op de CAO voor uitzendkrachten. Daarnaast heeft deze organisatie een telefonische helpdesk en verspreid ze belangrijke informatie via online media. Doormiddel van folders verstrekt de SNCU ook informatie aan zowel uitzendbureaus als uitzendkrachten. De informatie van de SNCU is ook beschikbaar voor opdrachtgevers van uitzendorganisaties. Daarnaast is de informatie ook voor vakbonden en eventueel advocatenkantoren bestemd.

Handhaving door SNCU
De SNCU heeft niet alleen een informerende rol op de flexibele arbeidsmarkt maar ook een rol als toezichthouder. De SNCU houdt namelijk toezicht op naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. De uitzendorganisaties in Nederland moeten de bepalingen in deze CAO naleven. Het is belangrijk dat dit toezicht plaatsvind want in de praktijk is het helaas te vaak voorgekomen dat malafide uitzendorganisaties de regels niet hebben nageleefd ten nadele van de flexkracht. De rechten van flexkrachten worden door de handhaving van de SNCU beschermd. Uitzendbureaus krijgen vanuit de SNCU informatie over de manier waarop ze de CAO voor Uitzendkrachten moeten naleven.

Meewerken verplicht

Daarnaast moeten uitzendbureaus kunnen aantonen dat ze de CAO voor Uitzendkrachten naleven. Uitzendbureaus moeten meewerken aan een onderzoek van de SNCU. Wanneer er fouten worden geconstateerd in de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten zal de SNCU handhaven. Er kan een juridische procedure worden gestart om uitzendorganisaties te dwingen om overtredingen te herstellen. Dat kan doormiddel van de rechter worden afgedwongen.