Nieuwe regels voor payrolling door de WAB

Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is de payrollovereenkomst een bijzondere uitzendovereenkomst. In feite wil de overheid zoveel mogelijk af van Payroll. In plaats daarvan wil de overheid liever dat bedrijven werknemers rechtstreeks in dienst nemen op basis van een contract voor bepaalde tijd of liever nog op basis van een contract voor onbepaalde tijd.

Payroll valt niet meer onder de ABU CAO en dat betekent dat payrollmedewerkers recht hebben op alle arbeidsvoorwaarden die bij de opdrachtgever in gelijkwaardige functies gelden. Het betekent ook dat payrollmedewerkers onder de reguliere ketenregeling van de opdracht vallen dus niet onder de fasenregeling die is aangegeven in de ABU CAO.