Veel bouwbedrijven overtreden veiligheidsregels in 2018 en 2019

De bouw is een risicovolle omgeving waar de kans op ongelukken groot is vooral wanneer men zich niet houdt aan de veiligheidsregels. Om die reden doet de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met regelmaat onderzoek naar de naleving van de veiligheidsregels op de bouwplaatsen in Nederland. Volgens deze inspectie overtreden honderden bouwbedrijven jaarlijks de veiligheidsregels. Door het overtreden van de veiligheidsregels werken bouwvakkers regelmatig onder gevaarlijke omstandigheden.

Ernstige overtredingen
Tussen 2018 en november 2019 heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in totaal 1.076 ernstige overtredingen geconstateerd bij 849 werkgevers. Dit bericht werd donderdag 21 november 2019 gemeld in de media. De bouw is een complexe werkomgeving met verschillende machines, constructies en materialen. Ook werken er verschillende mensen bij elkaar. Dat brengt allemaal risico’s met zich mee. Ook de voertuigen op en rondom de bouw brengen veiligheidsrisico’s met zich mee. Om die reden moeten bouwvakkers vaak veiligheidscertificaten behalen zoals VCA basis en VCA vol. Ook specifieke certificaten zijn dikwijls vereist voor bijvoorbeeld steigerbouwers.

Veiligheid voor werknemers
Met alleen veiligheidscertificaten komt men er echter niet. Men dient zich ook aan de veiligheidsrichtlijnen te houden en werkinstructies. Ook dient men de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken zoals bouwhelmen, veiligheidsbrillen, gehoorbescherming, werkkleding en werkschoenen. Er kunnen ook op dit gebied risico’s ontstaan. Zo kan er sprake zijn van een gebrek aan beschermende kleding of verkeerd gebruik van machines en gereedschappen. Het is ook mogelijk dat machines en andere arbeidsmiddelen niet gekeurd zijn en niet veilig zijn om te gebruiken omdat bijvoorbeeld een dodemansknop niet werkt.

Bouwsector is nog niet veilig

In 830 van de gevallen die de inspectie SZW heeft geconstateerd werden werkzaamheden stilgelegd vanwege de ernst van de overtredingen. Volgens de Inspectie SZW was er in die gevallen sprake van “acuut gevaar” voor werknemers. “Dan kun je denken aan machines die niet goed zijn afgeschermd waardoor iemand in zijn hand kan zagen”. Dit voorbeeld geeft Renske Hotting, programmamanager Bouw & Infra bij de inspectie, aan in een reactie. De Inspectie SZW is van mening dat er veel structureel mis gaat in de bouwsector op het gebied van veiligheid. De overtredingen vinden overal plaats zowel bij grote bedrijven als kleine bedrijven en zzp’ers. De veiligheidsproblemen vormen een verklaring voor de vele arbeidsslachtoffers die er elk jaar in de bouw vallen.