Regels vormen belemmering voor bijstandsgerechtigde bij aannemen flexwerk in 2015

Flexwerk of tijdelijk werk is niet interessant voor mensen die in de bijstand zitten. Dit komt omdat de regels van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een belemmering zorgen. De regels moeten daarom volgen Actal worden aangepast. Actal is een van de overheid dat zich richt op de vermindering van de regeldruk in Nederland.

Wachttijd voor bijstandsuitkering
Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen krijgen te maken met een wachttijd van vier weken. In deze periode moeten de mensen die een bestand aanvragen trachten werk of scholding te krijgen. Als mensen eenmaal een bijstand hebben ontvangen willen ze liever geen flexwerk aannemen omdat na beëindiging van een dienstverband telkens weer een wachttijd van vier weken wordt gehanteerd voordat men een nieuwe bijstandsuitkering kan ontvangen.  Dit zorgt er voor dat mensen die slechts voor korte periodes werken steeds opnieuw vier weken moeten wachten totdat ze in aanmerking kunnen komen voor een nieuwe bijstandsuitkering.

In deze vier weken zal de desbetreffende persoon met eigen financiële middelen zien rond te komen. Dit is voor veel mensen niet mogelijk omdat ze daarvoor te weinig spaargeld hebben. Daarom wachten in Nederland sommige bijstandsgerechtigden liever op een vaste baan. Flexwerk is voor deze mensen niet interessant volgens Actal-voorzitter Jan ten Hoopen.

Oplossing volgens Actal
De problemen die bijstandsgerechtigden ondervinden bij het aannemen van tijdelijk werk moeten worden opgelost. Daarom pleit de adviesorganisatie ervoor dat uitkeringsgerechtigden die tijdelijk werk aannemen meteen een bijstandsuitkering kunnen ontvangen als ze zonder werk komen te zitten omdat hun tijdelijk werk wordt stopgezet. Als men dit wettelijk kan regelen verwacht Actal dat het aantal bijstandsgerechtigden dat flexwerk aanneemt zal toenemen.

Reactie van Technisch Werken
Nederland is een land van wetten en regels. Het komt echter regelmatig voor dat de wetten en regels elkaar tegenwerken of een belemmering voor elkaar vormen. Dit is een typisch voorbeeld waarin de bijstandswetgeving er voor zorgt dat mensen moeilijk werk kunnen aannemen omdat daar financiële risico’s aan verbonden zitten. Het is goed dat er een advies wordt uitgegeven aan de overheid om hier kritisch naar te kijken.