Hoe schrijf je een vacature voor een: lasser?

Bij het schrijven van een vacature voor een lasser zijn een aantal punten belangrijk. Allereerst schrijf je de vacature voor een specifieke doelgroep. Lassers zijn vakmensen die verschillende lasprocessen kunnen beheersen. Daarnaast is er in sommige vacatures sprake van een combineerde functie waarbij de lasser niet alleen als (af)lasser werkt maar ook als samensteller. In het laatste geval moet de lasser ook tekeningen lezen en de metalen constructies hechten alvorens deze wordt afgelast. Lassers zijn in de praktijk niet alleen gespecialiseerd in bepaalde lasprocessen maar ook in specifieke materialen en constructies. Zo zijn er lassers die ervaring hebben in de staalconstructie, plaatbewerking, scheepsbouw, jachtbouw en machinebouw. In deze tekst lees je hoe je zo goed mogelijk een vacature voor een lasser kunt schrijven.

Voorbereiding

Voordat je een vacature schrijft voor een lasser is het belangrijk dat je zoveel mogelijk informatie inwint over het bedrijf dat de vacature heeft open staan. Het gaat hierbij uiteraard om informatie die een lasser belangrijk vindt. Als je contact hebt met het bedrijf waar de lasvacature open staat kun je natuurlijk vragen of ze een functieomschrijving hebben of een uitgeschreven vacature hebben die je als basis kunt laten dienen voor de vacature die je zelf voor de lasfunctie wilt schrijven.

Mocht er geen volledig uitgeschreven vacature voor een lasser zijn dan kun je de website van het bedrijf bekijken om te kijken wat voor soort producten ze maken en welke materialen ze gebruiken. Soms is ook aangegeven in welke lasprocessen ze gespecialiseerd zijn. Dit is belangrijke voorkennis die je kunt bestuderen voordat je in gesprek gaat met het bedrijf. Uiteindelijk moet je uit het gesprek met de klant en uit het bestuderen van de website de volgende informatie naar voren krijgen:

 • Welk lasproces of welke lasprocessen moet de lasser in de praktijk uitvoeren? Veelvoorkomende lasprocessen zijn MIG/MAG lassen, TIG lassen, BMBE lassen en in mindere mate autogeen lassen.
 • Welke lasdiploma’s zijn vereist? Lasdiploma’s lopen op van niveau 1 tot en met niveau 4. Deze niveaus zijn overigens niet vergelijkbaar met mbo niveau opleidingen. De niveaus geven puur aan in welke mate een lasser in een specifiek lasproces in staat is om zelfstandig in verschillende posities een lasverbinding te maken. Bij niveau vier moet een lasser in theorie de lasverbinding in alle posities kunnen maken: van onder de hand tot boven het hoofd.
 • Zijn er ook lascertificaten vereist? Een lascertificaat is iets anders dan een lasdiploma. Met een lascertificaat kan worden aangetoond dat een lasser een lasproef heeft afgelegd die door een verzekeraar is gecertificeerd. Dat maakt een lascertificaat een soort kwaliteitsgarantie die in sommige bedrijven vereist is. Meestal gaat het dan om bedrijven die constructies maken die zwaar worden belast of aan hoge kwaliteitsnormen moeten voldoen.
 • Welke producten worden gelast? Gaat het bij het bedrijf om statische constructies of machines en voertuigen die dynamisch worden belast? Een lasser die in de machinebouw werkzaam is moet met andere aspecten rekening houden dan iemand die H-balken last voor de staalconstructie en staalbouw.
 • Welke materiaaldikte wordt gelast? Voor het lassen van dunne plaat zal een lasser het lastoestel anders moeten instellen dan voor middeldikke plaat of dikke plaat. Dat komt omdat bij het lasproces onder andere warmte wordt ingebracht. Als je bij dunnen plaat teveel warmte inbrengt vervormt het product waardoor de kwaliteit aanzienlijk achteruit gaat. Daarom is het belangrijk dat je in de vacature zet welke plaatdikte of materiaaldikte (wanddikte van de pijp of buis) wordt gelast.
 • Wat voor soort materiaal wordt gelast? Worden non-ferro metalen gelast zoals aluminium, roestvaststaal (RVS) en andere speciale roestvaste legeringen. Of wordt er staal/ koolstofstaal gelast.
 • Welke lasposities worden door de lasser gehanteerd in de uitvoering van het werk? Hierbij kun je aan de veelvoorkomende lasposities: onder de hand lassen, uit de zij lassen, stapelen, binnenhoeklas, buitenhoeklas, boven het hoofd lassen en pijp-lassen.

Vragen met betrekking tot veiligheid

 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden door het bedrijf verstrekt? Bijvoorbeeld een lasoveral, lashandschoenen en lashelm.
 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet de lasser zelf meenemen? Meestal zijn dit specifieke werkschoenen die worden gebruikt door lassers en niet voorzien zijn van synthetische veters.
 • Moet de lasser specifieke certificaten hebben met betrekking tot de veiligheid? Hierbij kun je denken aan een certificaat: ‘veilig werken met een bovenloopkraan’ als de lasser delen van een constructie met een bovenloopkraan moet verplaatsen. Ook kan is sommige gevallen een heftruckcertificaat vereist zijn of een VCA certificaat. Dit is belangrijke informatie die op de vacature naar voren moet komen.
 • Welke overige veiligheidsaspecten zijn van belang om te weten? Dit is een algemene vraag waarop verschillende antwoorden gegeven kunnen worden. Vraag met name door over de veiligheid van de werkplek. Is de werkplek veilig ingericht en goed georganiseerd.

Werktijden

 • Wat zijn de werktijden? Hoeveel uur wordt er gewerkt in een week? Staan de werktijden vast, is fulltime beschikbaarheid een eis of is parttime ook mogelijk?

Arbeidsvoorwaarden

 • Welke arbeidsvoorwaarden worden geboden? Onder welke cao valt de werknemer en hoe zal zijn of haar salaris worden ingeschaald? Dit kan de grootmetaal cao (ook wel metalektro cao) of de kleinmetaal cao (cao metaal en techniek). Uitzendbureaus zijn verplicht om equal pay te hanteren oftewel gelijkwaardige beloning voor flexwerkers ten opzichte van werknemers die rechtstreeks bij het bedrijf werken. Dit is ook van toepassing op reiskosten en andere vergoedingen.

Met de bovenstaande informatie kun je aan de slag met het daadwerkelijk schrijven van de vacature.

Titel van de vacature voor een lasser

De titel van de vacature die opgesteld wordt voor een lasser kan op verschillende manieren worden geformuleerd. Een aansprekende vacaturetitel bevat de functienaam, het lasproces, het lasproduct en indien nodig de locatie waar de functie open staat. Hieronder een aantal voorbeelden van een vacaturetitel voor lassers:

 • MIG lasser aluminium jachtbouw
 • MAG lasser staalbouw
 • CO2 lasser staalconstructie
 • Samensteller lasser carrosseriebouw
 • Plaatwerker lasser

De vacaturetitels voor lassers zijn verschillend maar geven de lasser wel een duidelijke eerste indruk over wat hij of zij in de verder functiebeschrijving kan verwachten.

Het schrijven van de inleiding van de vacature

De vacaturetekst start meestal met een pakkende inleiding. In deze inleiding dient de lasser in een paar regels te worden aangesproken en enthousiast te worden gemaakt voor het lezen van de rest van de vacature. Het spreekt voor zicht dat de inleiding moet corresponderen met de titel. Voor een lasser in de jachtbouw kun je een vacature beginnen met de tekst: “wil je graag luxe jachten lassen waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat?” of: “durf jij de uitdaging aan om te lassen aan jachten die ruim 40 miljoen euro kosten?”.  Meer allround lasfuncties kun je bijvoorbeeld inleiden met teksten zoals: “wil je graag afwisseling in laswerkzaamheden en verschillende producten maken?” of: “In deze lasfunctie is geen dag hetzelfde”. Hou er rekening mee dat lassers graag ook willen weten of ze tekeningen moeten lezen of niet. Ook is het belangrijk om in de inleiding duidelijk te maken om welke plaatdikte/ materiaaldikte het gaat en wat de daadwerkelijke producten zijn. Je kunt iets zeggen over het afwerkingsniveau en de sfeer op de werkvloer. Ook de cultuur van het bedrijf kan aan de orde komen in de inleiding.

Wat wordt gevraagd? Weergave van de functie-eisen

Het gedeelte van de functie-eisen is het deel van de vacature waarin is weergegeven over welke werkervaring, opleidingsachtergrond en competenties in dit geval een lasser moet beschikken. Je kunt dit deel in verschillende categorieën indelen:

 • Gevraagde opleidingen. In dit deel benoem je over welke opleidingen of certificaten de lasser moet beschikken. Hou er rekening mee dat je niet te zware eisen moet neerzetten op dit gebied. Zet je wel een heel eisenpakket aan opleidingen neer dan wordt het aantal lassers dat in aanmerking komt wel heel klein. Dat heeft een effect op het aantal sollicitaties. Lassers die net tekort schieten op dit punt kunnen vaak in de praktijk door aanvullende opleidingen worden getraind. Dit kun je eventueel ook in de vacature benoemen. Zorg er wel voor dat de kandidaten die daadwerkelijk vanuit het sollicitatieproces worden voorgesteld aan het bedrijf wel over de juiste opleidingskwalificaties beschikken.
 • Gevraagde werkervaring. De werkervaring kan in jaren worden uitgedrukt maar ook zeker in werkzaamheden. Hierbij kun je terugkijken naar de voorbereiding bij het inwinnen van de vacature. Tijdens het inwinnen van de vacature heb je als het goed is een beeld gekregen van de lasprocessen die gevraagd worden en de materialen die gelast moeten worden. Het is belangrijk om dit in de functie-eisen naar voren te laten komen. Kortom: gevraagd lasproces, gevraagde ervaring met materiaal, gevraagde ervaring met plaatdikte of wanddikte in mm, gevraagde ervaring in afwerkingsniveau, gevraagde ervaring in bepaalde producten. Zie voor meer informatie de antwoorden die je in de voorbereiding in kaart hebt gebracht.
 • Gevraagde competenties. In dit deel kun je beschrijven over welke vaardigheden de lasser verder dient te beschikken. Moet hij of zij kwaliteitsgericht zijn of gaat het meer om snelheid. Worden constructies in teamverband opgebouwd of werkt iedereen op zijn of haar eigen lasplek in een eigen lasbox.
 • Veiligheidsaspecten. Veiligheid is van groot belang op de werkvloer. Specifieke veiligheidscertificaten moeten daarom in de functie-eisen worden benoemd. Daarnaast is het belangrijk dat ook wordt aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen moeten worden.
 • Overige zaken die van belang zijn. In dit deel kunnen overige punten worden benoemd die van belang zijn. Als een lasser op verschillende locaties werkt is het belangrijk om te benoemen dat een rijbewijs en eigen auto nodig zijn om het werk goed uit te voeren. Als werken in ploegen aan de orde komt dient te worden benoemd dat kandidaat lassers bereid moeten zijn om in ploegen te werken. Dat is ook het geval met andere wisselende werktijden ed.

Hoewel er in de functie-eisen heel veel aspecten kunnen worden benoemd is het toch belangrijk om op dit gebied niet teveel uit te wijden. Hoe meer eisen in beeld worden gebracht hoe krapper het zoekgebied wordt en hoe kleiner het aantal sollicitanten zal worden dat daadwerkelijk zal reageren. Wees daarom duidelijk en zorg voor realistische eisen.

Over het bedrijf. Presentatie van het bedrijf waar de vacature open staat

In dit gedeelte noteer je belangrijke informatie over het bedrijf waar de vacature open staat. Probeer een bedrijf vanuit het perspectief van een lasser te bekijken. Een lasser let op andere aspecten dan iemand die een kantoorfunctie bij een bedrijf gaat bekleden. Je kunt hierbij extra aandacht besteden aan de producten die worden gemaakt en de kwaliteitseisen die hierbij aan de orde komen. Ook kun je aangeven hoe de werkplek is ingericht en welke lasapparatuur wordt gebruikt. Er kan nog worden benadrukt of het bedrijf grote series van bepaalde producten maakt of juist kleine series en maatwerk. Dat zegt wat over de mate waarin producten uniek zijn of niet

Ook algemene aspecten zijn van belang. Welke bedrijfscultuur heerst er: formeel of informeel. Ben je als werknemer een nummer of juist een persoon? Is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke loopbaanbegeleiding. Kun je opleidingen en trainingen volgen? Werken collega’s onderling samen of werkt iedereen individueel. Tot slot is natuurlijk de locatie en bereikbaarheid van het bedrijf een belangrijk gegeven.

Arbeidsvoorwaarden. Wat ontvangt de werknemer in de functie?

De arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard van belang. Hierbij kan een bandbreedte met betrekking tot een salaris worden benoemd. Daarbij is het belangrijk te benoemen of er nog toeslagen overheen komen. Hierbij kun je denken aan vakantietoeslag. De opbouw aan vakantie-uren, kortom hoeveel vrije dagen heeft iemand op jaarbasis. De reiskostenvergoeding kan in de arbeidsvoorwaarden worden benoemd evenals een deelname aan een pensioenregeling. Het is belangrijk om dit gedeelte zo wervend en enthousiast mogelijk neer te zetten. Voor sommige werkzoekenden zijn de arbeidsvoorwaarden de doorslaggevende factor bij het kiezen voor een bepaalde vacature of niet.

Vacature schrijven voor lassers afronding

Wanneer bovenstaande punten allemaal zijn verwerkt in een vacaturetekst kun je deze gaan publiceren. Zorg er hierbij voor dat de lasser/ sollicitant wel duidelijk kan zien hoe er gesolliciteerd kan worden op de vacature. Dat kan door een link te plaatsen of contactgegevens. Maak het voor de lezer zo makkelijk mogelijk. Hoe sneller en gebruiksvriendelijker iemand kan reageren hoe beter het is. Dan heb je namelijk kans op nog meer kandidaten voor de vacature lasser.