Hoe schrijf je een vacature voor een: elektromonteur?

Het schrijven van een goede vacature voor elektromonteurs is een hele uitdaging. Op de arbeidsmarkt zijn tienduizenden vacatures voor elektromonteurs gepubliceerd. Hoe zorg je er dan voor dat jouw vacature de juiste elektromonteur aantrekt? Een voor de hand liggend antwoord op deze vraag is: weet wat een elektromonteur zoekt! In de elektrotechniek zijn verschillende werkomgevingen en disciplines aanwezig. De meeste elektromonteurs hebben een bepaalde voorkeur voor werkzaamheden en sectoren. Het is belangrijk dat je rekening houdt met deze wensen tijdens het schrijven van een vacature. Zorg er voor dat de elektromonteur in de vacature kan lezen wat hij in de desbetreffende functie kan verwachten. Wordt het werk bijvoorbeeld in de woningbouw, utiliteit of industrie gedaan. Of gaat het om specifiek werk in de elektrotechnische kant van de machinebouw. Het schrijven van een goede vacaturetekst start met een goede voorbereiding. Hierover lees je in de volgende alinea meer.

Voorbereiding

Tijdens de voorbereiding op het schrijven van een vacature is het belangrijk dat je relevante informatie over de vacature inwint. Deze informatie kun je gedeeltelijk aantreffen op de website van het bedrijf. Op de website van het bedrijf krijg je al een indruk of het gaat om een groot bedrijf met meerdere vestigingen of juist om een kleinere organisatie in de vorm van een familiebedrijf of een dorpsinstallateur. Nadat je deze eerste indrukken hebt opgedaan kun je contact opnemen met de eigenaar van het bedrijf of de leidinggevende die de vacature heeft uitgezet.

Deze persoon kan je vaak helpen met specifieke informatie. Wellicht is er een uitgeschreven functie-omschrijving of vacaturetekst die je mag ontvangen. Als een dergelijke tekst er niet is zal je zelf een complete vacature moeten schrijven. Een leuke uitdaging waarbij je zelf ook meer te weten komt over de interessante werkzaamheden die een elektromonteur in de praktijk kan doen. Op onderstaande vragen/ punten zou je antwoord moeten krijgen om een zo goed mogelijke vacaturetekst voor elektromonteurs op te stellen.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

 • Wat moet de elektromonteur precies doen?
 • Op welke taakgebieden ligt de nadruk: woningbouw, utiliteit, industrie?
 • Gaat het om nieuwbouw of juist om: renovatie, onderhoud en service?
 • Moet de monteur storingen zoeken en oplossen?
 • Wat is de werklocatie? Is dit een vaste locatie of wordt er op meerdere locaties gewerkt?

Gewenste opleidingen

 • Welke opleiding heeft de elektromonteur nodig? Hierbij kun je denken aan de opleiding Monteur Sterkstroom Installaties (MSI) of andere opleiding. Let op er kunnen ook opleidingen in de zwakstroom worden genoemd. Dat maakt duidelijk dat men een elektromonteur zoekt in een bepaalde richting.
 • Zijn er ook specifieke certificaten nodig zoals NEN 3140, VCA basis, VCA VOL of veilig werken met een hoogwerker.

Gewenst ervaringsniveau

 • Zoekt het bedrijf een assistent monteur, zelfstandige monteur, leidinggevend monteur of servicemonteur?
 • Hoeveel jaar ervaring heeft de monteur nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren?
 • Wat is de mate van complexiteit van het werk?
 • Heeft de monteur ervaring nodig in de sterkstroom of zwakstroom?

Sector

 • In welke sector(en) worden de werkzaamheden uitgevoerd? Hierbij kun je denken aan de woningbouw, utiliteit en industrie. Binnen de industrie zijn weer verschillende onderverdelingen mogelijk zoals: productiebedrijven, scheepsbouw en de machinebouw.
 • Als de elektromonteur in de machinebouw gaat werken kunnen er specifieke werkzaamheden aan de orde komen die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van een mechatronicamonteur. Hierbij kun je denken aan het bedraden van kasten en panelen maar ook aan het aanbrengen van sensoren en zogenaamde meet- en regeltechniek.
 • De beveilingstechniek is ook een speciale sector waarbij veel wordt gewerkt met camera’s en datanetwerken. De beveiligingstechniek heeft specifieke componenten in de elektrische installatie. Daarvoor is ervaring nodig die je bijna niet in de andere elektrotechnische sectoren opbouwt.
 • Domotica is ook een bepaald segment waarbinnen gewerkt kan worden. Het gaat hierbij om huisautomatisering, internet of things en andere ‘slimme’ toepassingen in en rondom de woning. Datanetwerken en programmering kunnen aan de orde komen evenals zogenaamde BUS-systemen.
 • Zijn er specifieke aspecten aan de orde die gebonden zijn aan de sector? Bijvoorbeeld een grootschalige nieuwbouw, seriematig werk of juist maatwerk met unieke woningen en gebouwen.

Nieuwbouw of renovatie

 • Gaat het om nieuwbouwproject(en) of renovatieproject(en)?
 • Als het nieuwbouwprojecten betreft is het belangrijk om te weten of het om ruwbouw gaat of om afmontage. De ruwbouw is nog het grove werk waarbij leidingen worden gefreesd en draden worden getrokken. In de afmontage worden juist schakelaars, dimmers, wandcontactdozen en verlichtingspunten aangebracht,
 • Zijn er over het algemeen tekeningen aanwezig of wordt er gehandeld op basis van eigen inzicht en werkervaring?
 • Zijn er leidinggevend monteurs aanwezig waarmee overlegd kan worden.

Vragen met betrekking tot veiligheid

 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heeft de monteur nodig? /Dit is een verzamelnaam voor werkkleding en andere beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril, bouwhelm, gehoorbescherming ed. Vraag dit goed na bij de opdrachtgever zodat de monteur met de juiste beschermingsmiddelen op het project verschijnt. Dan kunnen ongelukken worden voorkomen.
 • Is de werkomgeving van de elektromonteur veilig en moet hij of zij met bepaalde risico’s rekening houden?
 • Zijn er specifieke zaken van belang zoals een poortinstructie bij grote industriële bedrijven of projectlocaties?

Werktijden

 • Wat zijn de werktijden? Hoeveel uur wordt er gewerkt in een week? Staan de werktijden vast is fulltime beschikbaarheid een eis of is parttime ook mogelijk? Er zijn elektromonteurs die graag parttime willen werken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Welke arbeidsvoorwaarden worden geboden? Onder welke cao valt de werknemer en hoe zal zijn of haar salaris worden ingeschaald? Meestal is dit onder de kleinmetaal cao oftewel de cao metaal en techniek. Bij grote bedrijven in de werktuigbouwkunde en industrie kunnen elektromonteurs ook onder de metalektro cao vallen oftewel de grootmetaal cao. Uitzendbureaus zijn verplicht om equal pay te hanteren oftewel gelijkwaardige beloning voor flexwerkers ten opzichte van werknemers die rechtstreeks bij het bedrijf werken. Dit is ook van toepassing op reiskosten en andere vergoedingen.

Algemene aspecten

 • Heeft de monteur een eigen auto nodig om naar verschillende projecten te rijden?
 • Welk gereedschap heeft de monteur nodig? Over het algemeen gaat het om handgereedschap aangevuld met een accuschroefmachine of een accuboormachine.

Bovenstaande punten vormen een behoorlijke lijst aan mogelijke vragen en onderwerpen. Natuurlijk zijn alle vragen lang niet altijd van toepassing. Dat komt omdat sommige vragen gekoppeld zijn aan bepaalde sectoren zoals de machinebouw, industrie of utiliteit. Een goede voorbereiding en een verdieping in het bedrijf op basis van het bestuderen van de website zorgt er voor dat je gerichte vragen kunt stellen die passen bij de sector(en) waarin het bedrijf actief is.

Titel van de vacature voor de elektromonteur

Een pakkende titel voor een vacature in de elektrotechniek moet aan een aantal eisen voldoen. Allereerst moet de elektromonteur goed begrijpen om wat voor soort vacature het gaat. ook is het belangrijk dat in de titel duidelijk wordt in welke sector de elektrotechnische werkzaamheden worden uitgevoerd. De mate van zelfstandigheid kan ook in de titel worden weergegeven. Een aantal voorbeelden van duidelijk titels van vacatures voor elektromonteurs:

 • Eerste elektromonteur beveiligingsinstallaties utiliteit
 • Assistent elektromonteur zonnepanelen
 • Eerste elektromonteur industriële installaties
 • Zelfstandige elektromonteur panelenbouw

In bovengenoemde vacature-titels is duidelijk aangegeven wat de mate van zelfstandigheid is die vereist is in de vacature. Ook is duidelijk wat voor soort installaties worden aangebracht en in welke sector de installaties worden aangebracht. In één oogopslag kan een elektromonteur lezen of deze vacature wellicht interessant voor hem of haar is of juist niet. De titel moet voldoende duidelijkheid bieden om een elektromonteur de rest van de vacature te laten lezen.

Het schrijven van de inleiding van de vacature

Een aansprekende vacaturetekst begint met een inleiding met aantrekkingskracht voor de elektromonteur. In een paar regels moet duidelijk worden wat de elektromonteur kan verwachten en waarom dit de juiste vacature is voor de elektromonteur! De inleiding moet raakvlakken hebben met de titel van de vacature. Toch heb je een behoorlijke mate van vrijheid om een eigen wervende schrijfstijl te hanteren. Verschillende teksten zijn mogelijk waarbij je de nadruk kunt leggen op het specialisme, een carrièremove of op persoonlijke wensen. Een vacature die gericht is op specialisatie kan bijvoorbeeld als volgt beginnen: “wil jij aan de slag in complexe domotica en ga je hierin geen uitdaging uit de weg?” of “ben je het seriematige werk in de woningbouw zat en wil je jezelf ontwikkelen in complexe elektrotechnische systemen?”. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Je kunt ook algemenere inleidingen formuleren die iets minder pakkend zijn zoals: “Zoek je een nieuwe uitdaging in de elektrotechniek?” of: “heb je net je mbo opleiding elektrotechniek afgerond en zoek je een passende baan?” De opties voor een passende inleiding zijn heel breed. Hou er rekening mee dat de inleiding wel moet corresponderen met de inhoud van de vacature. De teksten dienen in een logisch verband met elkaar te staan.

Na de eerste regel of het eerste deel van de inleiding is het belangrijk dat er ook wat wordt verteld over de werkzaamheden die de elektromonteur kan verwachten. Dit kun je beschrijven aan de hand van een aantal punten of opsommingen maar je kunt ook een beschrijving geven van hoe een dag er uit ziet als elektromonteur bij dit bedrijf. Benoem specifieke aspecten van de functie zoals de projecten, technieken en mate van zelfstandigheid die aan de orde komen. Ook kun je aangeven of je veel in teams gaat werken of juist in de service aan de slag gaat. Probeer zo duidelijk mogelijk weer te geven wat de monteur kan verwachten in de functie. Daarbij moet je denken vanuit het perspectief van de elektromonteur. Die zijn meestal gericht op erkenning van hun kwaliteiten. Als de inleiding van de vacature af is kun je verder met het volgende onderdeel namelijk het schrijven van de functie-eisen.

Wat wordt gevraagd? Weergave van de functie-eisen

Het gedeelte van de functie-eisen is een belangrijk onderdeel van de vacaturetekst. Hierin staat namelijk welke ervaring, opleidingen, veiligheidsaspecten en competenties gevraagd worden van potentiële kandidaten. Deze verschillende aspecten kunnen in een aantal groepen worden ingedeeld, die naar wens in een bepaalde volgorde kunnen worden weergegeven.

 • Gevraagde opleidingen. In dit deel benoem je over welke opleidingen of certificaten een elektromonteur moet beschikken. Wees hierin niet te uitgebreid zodat je niet een grote groep elektromonteurs afstoot. Benoem wel belangrijk basisopleidingen zoals assistent monteur sterkstroominstallaties als het een vacature betreft voor assistent elektromonteurs. Voor ervaren elektromonteurs zal meestal een opleiding mbo monteur sterkstroominstallaties vereist zijn. Als het goed is heb je deze informatie ook tijdens het inwinnen van de vacature bij de opdrachtgever binnen gehaald. Het is belangrijk dat de juiste opleidingen worden benoemd en dat ook het opleidingsniveau genoteerd is in de vacature. Dit kan bijvoorbeeld mbo niveau 1 tot en met 4 zijn.
 • Gevraagde (veiligheid)certificaten. Werken in de elektrotechniek is niet zonder risico’s. Dat zorgt er voor dat elektromonteurs in de praktijk vaak aanvullende trainingen en cursussen moeten volgen om veilig te kunnen werken. Dit kunnen bijvoorbeeld algemene veiligheidscertificaten zijn zoals VCA VOL, VCA Basis of veilig werken met een hoogwerker. Ook specifieke elektrotechnische certificaten zijn belangrijk om te vermelden in de vacature voor de elektromonteur. Hierbij kun je denken aan een cursus NEN3140 of NEN1010.
 • Gevraagde werkervaring. In de gevraagde werkervaring dienen de werkzaamheden te worden weergegeven die uitgevoerd moeten worden. Gaat het bijvoorbeeld om installaties in de nieuwbouw, renovatie in de utiliteit, industrie of woningbouw? Hoeveel jaar heeft iemand aan werkervaring nodig om de vacature goed te kunnen vervullen. Zijn er speciale installaties waarin de elektromonteur ervaring moet hebben dan is het belangrijk om deze te benoemen. Dit kunnen bijvoorbeeld BUS systemen zijn, domotica of zonnepanelen en bijbehorende omvormers. Verder is het belangrijk om te benoemen of de elektromonteur ook daadwerkelijk meterkasten gaat opbouwen of aanpassen. Daartoe is namelijk niet elke elektromonteur bevoegd. Naast de gevraagde werkervaring zou je dus ook kunnen inzoomen op de gevraagde bevoegdheid.
 • Gevraagde competenties. In dit deel kun je beschrijven over welke persoonlijke vaardigheden de elektromonteur verder dient te beschikken. Dient de elektromonteur goed in een teamverband te kunnen werken. Wat is de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid waarover de elektromonteur moet beschikken. Dient de elektromonteur ook stressbestendig te zijn? Wordt op verschillende locaties gewerkt, dat zegt dit ook wat over de mate van reisbereidheid en flexibiliteit.
 • Veiligheidsaspecten. Veiligheid is van groot belang op de werkvloer. Het is belangrijk dat ook is aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen moeten worden.
 • Overige zaken die van belang zijn. In dit deel kunnen overige punten worden benoemd die van belang zijn. Als een elektromonteur op verschillende locaties werkt is het belangrijk om te benoemen dat een rijbewijs en eigen auto nodig zijn om het werk goed uit te voeren. Als werken in ploegen aan de orde komt dient te worden benoemd dat kandidaat elektromonteurs bereid moeten zijn om in ploegen te werken. Dat is ook het geval met andere wisselende werktijden ed.

Hoewel er in de functie-eisen heel veel aspecten kunnen worden benoemd is het toch belangrijk om op dit gebied niet teveel uit te wijden. Hoe meer eisen in beeld worden gebracht hoe krapper het zoekgebied wordt en hoe kleiner het aantal sollicitanten zal worden dat daadwerkelijk zal reageren. Wees daarom duidelijk en zorg voor realistische eisen.

Over het bedrijf. Presentatie van het bedrijf waar de vacature open staat

In dit gedeelte noteer je belangrijke informatie over het bedrijf waar de vacature open staat. Probeer een bedrijf vanuit het perspectief van een elektromonteur te bekijken. Een elektromonteur let op andere aspecten dan iemand die een kantoorfunctie bij een bedrijf gaat bekleden. Je kunt hierbij extra aandacht besteden aan de installaties die worden aangelegd en de kwaliteitseisen die hierbij aan de orde komen. Ook kun je aangeven in welke omgeving de werkzaamheden worden gedaan. Heeft het bedrijf bijvoorbeeld veel projecten in de utiliteit, woningbouw of industrie? Gaat het om veel seriematige werkzaamheden of juist om unieke installaties die maatwerk worden aangebracht in gebouwen.

Ook algemene aspecten zijn van belang. Welke bedrijfscultuur heerst er: formeel of informeel. Ben je als werknemer een nummer of juist een persoon? Is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke loopbaanbegeleiding. Kun je opleidingen en trainingen volgen? Werken collega’s onderling samen of werkt iedereen individueel. Tot slot is natuurlijk de locatie en bereikbaarheid van het bedrijf een belangrijk gegeven.

Arbeidsvoorwaarden. Wat ontvangt de werknemer in de functie?

Veel elektromonteurs kijken naar de arbeidsvoorwaarden. Er staan veel vacatures voor elektromonteurs open. Daarom kun je op dit gebied een verschil maken. Hierbij kan een bandbreedte met betrekking tot een salaris worden benoemd. Daarbij is het belangrijk te benoemen of er nog toeslagen overheen komen. Dit zou bijvoorbeeld een vakantietoeslag kunnen. De opbouw aan vakantie-uren, kortom hoeveel vrije dagen heeft iemand op jaarbasis kan ook benoemd worden. De reiskostenvergoeding kan in de arbeidsvoorwaarden worden genoteerd evenals een deelname aan een pensioenregeling. Het is belangrijk om dit gedeelte zo wervend en enthousiast mogelijk neer te zetten. Voor sommige werkzoekenden zijn de arbeidsvoorwaarden de doorslaggevende factor bij het kiezen voor een bepaalde vacature of niet.

Vacature schrijven voor elektromonteurs afronding

Wanneer bovenstaande punten allemaal zijn verwerkt in een vacaturetekst voor elektromonteurs dan kun je deze gaan publiceren. Zorg er hierbij voor dat de elektromonteur/ sollicitant wel duidelijk kan zien hoe er gesolliciteerd kan worden op de vacature. Dat kan door een link te plaatsen of contactgegevens. Maak het voor de lezer zo makkelijk mogelijk. Hoe sneller en gebruiksvriendelijker iemand kan reageren op de vacature hoe beter het is. Dan heb je namelijk meer reacties op de vacature elektromonteur.