Hoe schrijf je een vacature voor een: installatiemonteur?

Vacatures schrijven voor installatiemonteurs kan heel uitdagend zijn als er sprake is van een tekort aan installatiemonteurs op de arbeidsmarkt. Het tekort aan installatiemonteurs zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dat zorgt er voor dat bedrijven en uitzendbureaus er alles aan doen om ervaren installatiemonteurs te werven voor hun organisatie. Een goed wervingsbeleid kan niet zonder effectieve vacatures. Een goede vacature bevat de juiste informatie voor solliciterende installatiemonteurs. Dit artikel gaat over de inhoud van een vacature voor installatiemonteurs. Er is beschreven welk onderscheid gemaakt kan worden in disciplines en competenties die installatiemonteurs in de praktijk kunnen beheersen. Ook is aangegeven in welke sectoren installatiemonteurs werkzaam kunnen zijn.

Je komt er tijdens het lezen van het artikel achter dat de functie installatiemonteur een verzamelnaam is voor verschillende techneuten die ervaring hebben in het plaatsen en onderhouden van verwarmingsinstallaties, sanitaire voorzieningen, luchtbehandelingskasten, dak- en zinkwerk en allemaal duurzame installaties zoals warmtepompen. In het artikel wordt overigens niet gesproken over loodgieters. Af en toe wordt de functienaam ‘loodgieter’ nog wel in de praktijk gebruikt maar deze term is feitelijk verouderd net als de benaming ketellapper. Er wordt namelijk geen gebruik meer gemaakt van lood in waterleidingen e.d., de term loodgieter is daarom niet meer van toepassing. De benaming installatiemonteur wordt wel gehanteerd maar is, zoals aangegeven, een verzamelnaam. Voor het schrijven van een goede vacature is daarom een goede voorbereiding nodig. In de volgende alinea kun je hier meer over lezen.

Voorbereiding

De voorbereiding op het schrijven van een vacature voor een installatiemonteur is heel belangrijk. Juist omdat de benaming installatiemonteur zo allesomvattend is moeten er een aantal taken, taakgebieden, opleidingen en andere aspecten specifiek worden uitgevraagd. Deze informatie kan worden weergegeven in de daadwerkelijke vacaturetekst. Wellicht kun je ter voorbereiding ook een vacaturetekst van de opdrachtgever ontvangen. Dan heb je een goede basis voor een verdere uitwerking.

Daarnaast is ook informatie over het bedrijf van groot belang. Veel informatie kun je vinden op de website van het bedrijf als het bedrijf een website heeft uiteraard. Op de website krijg je meestal een indruk of het gaat om een groot bedrijf met meerdere vestigingen of juist om een kleinere organisatie in de vorm van een familiebedrijf of een dorpsinstallateur. Hou er rekening mee dat een installatiemonteur bij een kleine installateur vaak heel breed ingezet wordt en meerdere disciplines moet beheersen terwijl een installatiemonteur bij een groot bedrijf vaak in seriematig werk wordt ingezet of juist in hele gespecialiseerde functies in de service of in de aanleg van duurzame installaties.

Als je een redelijke beeldvorming hebt van het bedrijf kun je contact opnemen met de contactpersoon en een aantal specifieke vragen stellen waarmee je het beeld over de vacature compleet kunt maken. Let op, hoe completer jouw beeld is over de vacature hoe kwalitatiever jouw vacature zal worden. Voor het uitschrijven van de vacature is het belangrijk dat je over een aantal aspecten van de vacature de volgende punten te weten komt.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

 • Wat moet de installatiemonteur precies doen?
 • Op welke taakgebieden ligt de nadruk: woningbouw, utiliteit, industrie?
 • Gaat het om nieuwbouw of juist om: renovatie, onderhoud en service?
 • Moet de monteur storingen zoeken en oplossen?
 • Wat is de werklocatie? Is dit een vaste locatie of wordt er op meerdere locaties gewerkt?

Gewenste opleidingen

 • Welke opleiding heeft de installatiemonteur nodig? Hierbij kun je denken aan de basisopleiding mbo installatietechniek. Deze opleiding kan op vier verschillende niveaus worden afgerond van niveau 1 tot en met 4. Installatietechniek niveau 1 en 2 zijn in feite een basis voor een assistent monteur installatietechniek. Niveau 3 is voor zelfstandige monteurs en niveau 4 zou een basis kunnen vormen voor leidinggevend monteur. Er dient echter wel voldoende werkervaring en praktijkervaring aanwezig te zijn (daarover leer je in de volgende alinea meer).
 • Sinds dat moment hebben alle monteurs die werken aan gasverbrandingsinstallaties (bijvoorbeeld CV-ketels) tot 1 januari 2023 de tijd om een verplichte CO-certificering te behalen. Dit wordt ook wel het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide genoemd.
 • Verder kunnen er ook andere algemene certificaten nodig zoals VCA basis, VCA VOL of veilig werken met een hoogwerker.

Gewenst ervaringsniveau

 • Zoekt het bedrijf een assistent monteur, zelfstandige monteur, leidinggevend monteur of servicemonteur in de installatietechniek.
 • Hoeveel jaar ervaring heeft de monteur nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren?
 • Wat is de mate van complexiteit van het werk?

Sector

 • In welke sector worden de werkzaamheden uitgevoerd? Hierbij kun je denken aan de woningbouw, utiliteit en industrie.
 • Gaat het om nieuwbouw of renovatie? Bij nieuwbouw zijn vaak tekeningen aanwezig en bij renovatie wordt meer gewerkt op basis van inzicht en het beoordelen van de bestaande installatie.
 • Bij nieuwbouw wordt onderscheid gemaakt tussen ruwbouw en afmontage. De ruwbouw is het grove werk en de afmontage is het fijnere werk met meer oog voor detail en afwerking.
 • Gaat de monteur aan de slag in de verwarmingstechniek? Dan is het van belang om na te vragen of centrale verwarmingssystemen worden aangelegd, warmtepompen, airconditioningsinstallaties of Heating, Ventilation en Air Conditioning installaties (HVAC).
 • Gaat het om dikwandige installaties voor grote utiliteitscomplexen en de industrie of gaat het om dunwandige installaties in woningen, appartementen en andere kleinere gebouwen?
 • Wordt er gewerkt met flexibele buis of met installatiepijp van staal of koper? Als er niet met flexibele buis wordt gewerkt zal de installatiemonteur de buizen zelf moeten gaan buigen met behulp van een buigijzer.
 • Gaat de monteur aan de slag in het sanitair en sanitaire voorzieningen? Hierbij kun je denken aan het installeren van wc’s, wasbakken, douchecabines, badkuipen en dergelijke.

Vragen met betrekking tot veiligheid

 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heeft de monteur nodig? Dit is een verzamelnaam voor werkkleding en andere beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril, bouwhelm, gehoorbescherming ed. Vraag dit goed na bij de opdrachtgever zodat de monteur met de juiste beschermingsmiddelen op het project verschijnt. Dan kunnen ongelukken worden voorkomen.
 • Is de werkomgeving waar de installatiemonteur ingezet gaat worden veilig en moet hij of zij met bepaalde risico’s rekening houden?
 • Zijn er specifieke zaken van belang zoals een poortinstructie bij grote industriële bedrijven of projectlocaties?

Werktijden

 • Wat zijn de werktijden? Hoeveel uur wordt er gewerkt in een week? Staan de werktijden vast is fulltime beschikbaarheid een eis of is parttime ook mogelijk? Er zijn installatiemonteurs die graag parttime willen werken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Welke arbeidsvoorwaarden worden geboden? Onder welke cao valt de werknemer en hoe zal zijn of haar salaris worden ingeschaald? Uitzendbureaus zijn verplicht om equal pay te hanteren oftewel gelijkwaardige beloning voor flexwerkers ten opzichte van werknemers die rechtstreeks bij het bedrijf werken. Dit is ook van toepassing op reiskosten en andere vergoedingen.

Algemene aspecten

 • Heeft de monteur een eigen auto nodig om naar verschillende projecten te rijden?
 • Welk gereedschap heeft de monteur nodig? Over het algemeen gaat het om handgereedschap aangevuld met een accuschroefmachine of een accuboormachine.

Met de antwoorden op bovenstaande vragen en onderwerpen kun je aan de slag met het daadwerkelijk schrijven van de vacature. Dat begint natuurlijk met een pakkende titel. Daarover lees je hieronder meer.

Titel van de vacature voor een installatiemonteur

De titel van de vacature die opgesteld wordt voor een installatiemonteur moet vooral duidelijk zijn. Een installatiemonteur of iemand met een technische achtergrond moet in een paar woorden kunnen lezen om wat voor functie het gaat. De titel kan op verschillende manieren worden geformuleerd. Een aansprekende vacaturetitel bevat de functienaam, eventueel een specifieke discipline aangevuld met een aanduiding waarmee de mate van zelfstandigheid duidelijk wordt. Afhankelijk van het jobboard waar de vacature wordt gepubliceerd kan er ook vermeld worden in welke stad of regio de vacature open staat. Hieronder een aantal voorbeelden van een vacaturetitel voor installatiemonteurs:

 • Zelfstandig installatiemonteur woningbouw
 • Allround installatiemonteur nieuwbouw
 • Monteur warmtepompen
 • Installatiemonteur dikwandige installaties

Bovenstaande voorbeelden kunnen echter enorm worden uitgebreid. Er zijn namelijk verschillende disciplines mogelijk in de installatietechniek. Zorg er voor dat de vacaturetitel correspondeert met de rest van de tekst. Na het schrijven van de titel volgt een korte inleiding waarin de functie wordt beschreven. Hierover lees je meer in de volgende alinea.

Het schrijven van de inleiding van de vacature

Een goede vacaturetekst is voorzien van een pakkende inleiding waarin de lezer zich meteen kan herkennen. Een aansprekende eerste regel is daarom van groot belang. Als de eerste regel de lezer aanspreekt zal hij of zij waarschijnlijk verder lezen. De mogelijkheden zijn breed. Je kunt bijvoorbeeld schrijven: ‘Hé ervaren installatiemonteur ben je toe aan een nieuwe uitdaging?’ of ‘Ben je op zoek naar een baan waarin je als installatiemonteur écht een verschil kunt maken?’.

Na de eerste regel van de inleiding is het belangrijk dat er ook wat wordt verteld over de werkzaamheden die de installatiemonteur kan verwachten. Dit kun je beschrijven aan de hand van een aantal punten of opsommingen maar je kunt ook een beschrijving geven van hoe een dag er uit ziet als installatiemonteur bij dit bedrijf. Benoem specifieke aspecten van de functie zoals de projecten, technieken en mate van zelfstandigheid die aan de orde komen. Ook kun je aangeven of je veel in teams gaat werken of juist in de service aan de slag gaat. Probeer zo duidelijk mogelijk weer te geven wat de monteur kan verwachten in de functie. Daarbij moet je denken vanuit het perspectief van de installatiemonteur. Die zijn meestal gericht op erkenning van hun kwaliteiten. Als de inleiding van de vacature af is kun je verder met het volgende onderdeel namelijk het schrijven van de functie-eisen.

Wat wordt gevraagd? Weergave van de functie-eisen

Het gedeelte van de functie-eisen bevat alle eisen en wensen waaraan een installatiemonteur moet voldoen om in aanmerking te komen voor de vacature. In de functie-eisen is beschreven welke ervaring, opleidingen, veiligheidsaspecten en competenties gevraagd worden van potentiële kandidaten. Deze verschillende aspecten kunnen in een aantal groepen worden ingedeeld, die naar wens in een bepaalde volgorde kunnen worden weergegeven.

 • Gevraagde opleidingen. In dit deel benoem je over welke opleidingen of certificaten een installatiemonteur moet beschikken. Wees hierin niet te uitgebreid zodat je niet een grote groep installatiemonteurs afschrikt. Benoem wel belangrijke basisopleidingen zoals mbo installatietechniek niveau 1 als het een vacature betreft voor assistent installatiemonteurs. Voor installatiemonteurs die grotendeels zelfstandig aan de slag gaan is een hoger opleidingsniveau vereist. Meestal is dan een mbo opleiding installatiemonteur niveau 3 of 4 vereist. Als het goed is heb je deze informatie ook tijdens het inwinnen van de vacature bij de opdrachtgever binnen gehaald. Het is belangrijk dat de juiste opleidingen worden benoemd en dat ook het opleidingsniveau genoteerd is in de vacature. Dit kan bijvoorbeeld mbo niveau 1 tot en met 4 zijn.
 • Gevraagde (veiligheid)certificaten. Werken in de installatietechniek is niet zonder risico’s. Dat zorgt er voor dat installatie monteurs in de praktijk vaak aanvullende trainingen en cursussen moeten volgen om veilig te kunnen werken. Dit kunnen bijvoorbeeld algemene veiligheidscertificaten zijn zoals VCA VOL, VCA Basis of veilig werken met een hoogwerker. Ook specifieke certificaten kunnen vereist zijn zoals het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide als de monteur aan gasverbrandingsinstallaties moet gaan werken.
 • Gevraagde werkervaring. Uiteraard dient ook aandacht te worden besteed aan de werkervaring die de installatiemonteur moet hebben. De vereiste werkervaring heb je bij het inventarisweren van de vacature binnengehaald. Geef in dit deel duidelijk aan met wat voor systemen de installatiemonteur gewerkt moet hebben. Hoeveel jaar ervaring heeft de monteur nodig in cv-installaties, warmtepompen, flexibele buis enzovoort. Geef ook even aan in welke sector de monteur ervaring moet hebben opgebouwd in de woningbouw, utiliteit en industrie. Dit kun je in het aantal jaar ervaring weergeven en/of in de mate van zelfstandigheid van de monteur.
 • Gevraagde competenties. In dit deel kun je beschrijven over welke persoonlijke vaardigheden de installatiemonteur dient te beschikken. Moet de installatiemonteur flexibel zijn ingesteld omdat er op verschillende locaties wordt gewerkt? Moet de installatiemonteur over leidinggevende capaciteiten beschikken? Kortom: wat is de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid waarover de installatiemonteur moet beschikken.
 • Veiligheidsaspecten. Veiligheid is van groot belang op de werkvloer. Het is belangrijk dat ook is aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen moeten worden.
 • Overige zaken die van belang zijn. In dit deel kunnen overige punten worden benoemd die van belang zijn. Dient de monteur te beschikken over een rijbewijs en eigen auto? Binnen welke straal van het bedrijf dient te monteur te wonen (indien het bedrijf hier waarde aan hecht)?

Hoewel er in de functie-eisen heel veel aspecten kunnen worden benoemd is het toch belangrijk om op dit gebied niet teveel uit te wijden. Hoe meer eisen in beeld worden gebracht hoe krapper het zoekgebied wordt en hoe kleiner het aantal sollicitanten zal worden dat daadwerkelijk zal reageren. Wees daarom duidelijk en zorg voor realistische eisen.

Over het bedrijf. Presentatie van het bedrijf waar de vacature open staat

In dit gedeelte noteer je belangrijke informatie over het bedrijf waar de vacature open staat. Probeer een bedrijf vanuit het perspectief van een installatiemonteur te bekijken. Installatiemonteurs treffen veel vacatures aan op de arbeidsmarkt. Ze hebben dus keuze uit verschillende vacatures en verschillende bedrijven. Daarom kun je in de beschrijving van het bedrijf onderscheidend worden. Je kunt hierbij extra aandacht besteden aan de installaties die worden aangelegd en de kwaliteitseisen die hierbij aan de orde komen. Ook kun je aangeven in welke omgeving de werkzaamheden worden gedaan. Heeft het bedrijf bijvoorbeeld veel projecten in de utiliteit, woningbouw of industrie? Gaat het om veel seriematige werkzaamheden of juist om unieke installaties die maatwerk worden aangebracht in gebouwen.

Ook algemene aspecten zijn van belang. Welke bedrijfscultuur heerst er: formeel of informeel. Ben je als werknemer een nummer of juist een persoon? Is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke loopbaanbegeleiding. Kun je opleidingen en trainingen volgen? Werken collega’s onderling samen of werkt iedereen individueel. Tot slot is natuurlijk de locatie en bereikbaarheid van het bedrijf een belangrijk gegeven.

Arbeidsvoorwaarden. Wat ontvangt de werknemer in de functie?

Installatiemonteurs die wat te kiezen hebben kijken naar de arbeidsvoorwaarden. Er staan veel vacatures voor installatiemonteurs open. Daarom kun je op dit gebied een verschil maken. Hierbij kan een bandbreedte met betrekking tot een salaris worden benoemd. Daarbij is het belangrijk te benoemen of er nog toeslagen overheen komen. Dit zou bijvoorbeeld een vakantietoeslag kunnen. De opbouw aan vakantie-uren, kortom hoeveel vrije dagen heeft iemand op jaarbasis kan ook benoemd worden. De reiskostenvergoeding kan in de arbeidsvoorwaarden worden genoteerd evenals een deelname aan een pensioenregeling. Het is belangrijk om dit gedeelte zo wervend en enthousiast mogelijk neer te zetten. Voor sommige werkzoekenden zijn de arbeidsvoorwaarden de doorslaggevende factor bij het kiezen voor een bepaalde vacature of niet.

Vacature schrijven voor installatiemonteurs afronding

Wanneer bovenstaande punten allemaal zijn verwerkt in een vacaturetekst voor installatiemonteurs dan kun je deze gaan publiceren. Zorg er hierbij voor dat de installatiemonteur/ sollicitant wel duidelijk kan zien hoe er gesolliciteerd kan worden op de vacature. Dat kan door een link te plaatsen of contactgegevens. Maak het voor de lezer zo makkelijk mogelijk. Hoe sneller en gebruiksvriendelijker iemand kan reageren op de vacature hoe beter het is. Dan heb je namelijk meer reacties op de vacature installatiemonteur.