Vergunningen voor woningbouwprojecten in de knel door stikstofuitspraak rechter in 2022

De nieuwbouw van woningen is al geruime tijd een belangrijk speerpunt van de overheid. Toch lijkt het er op dat er een nieuwe knik in de kabel is gekomen in de woningbouw van Nederland. Zo is de vergunningverlening van woningbouwprojecten stil komen te liggen vanwege het stikstofprobleem.  Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de geldigheid van tienduizenden vergunningen die al zijn uitgegeven in Nederland.

Verlaging maximumsnelheid is geen geldige oplossing

Afgelopen vrijdag heeft een rechter in Haarlem geoordeeld dat de verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg van 130 naar 100 kilometer per uur niet meer als argument kan worden gebruikt om in andere gebieden juist meer stikstof te produceren. Er kan dus niet gebruik worden gemaakt van een zogenaamde stikstofruimte om de uitstoot tegen elkaar weg te strepen. Door deze uitspraak zou de bouw van tienduizenden woningen in Nederland mogelijk vertraging oplopen of zelfs worden geannuleerd omdat de vergunningverlening onzeker is geworden.

Stikstofruimte

In een stikstofregistratiesysteem verzamelen overheden vrijgekomen stikstofruimte. Vanuit deze stikstofbank kunnen overheden ook weer zogenaamde stikstofruimte opnemen. Dat zorgt er voor dat woningbouwprojecten toch door kunnen gaan. De snelheidsverlaging die is doorgevoerd is de enige maatregel op dit moment die stikstofruimte aan de stikstofbank had toegevoegd. Door deze maatregel konden overheden in Nederland in totaal toch nog ongeveer 33.000 woningen laten bouwen.

Toekomst woningbouw onzeker

Zo zouden in Egmond aan den Hoef in totaal 163 van die woningen worden gebouwd. Dit gaat echter niet want de rechtbank Noord-Holland had vorige week de vergunning vernietigd. De uitspraak van de rechter kan echter voor meer problemen in de vergunningverstrekking zorgen. De vergunningverlening van de 33.000 andere nieuwe woningen blijkt onrechtmatig. Het is onduidelijk wat er nu wordt gedaan met deze geplande woningbouwprojecten.