Hoe schrijf ik een vacature voor een: mechatronicamonteur

Vacatures voor mechatronicamonteurs verschillen van inhoud en dat maakt het schrijven van vacatures voor deze doelgroep maatwerk. In dit artikel lees je waar je op moet letten als je een vacature schrijft voor mechatronicamonteurs. Dat begint met het begrijpen welke kennis deze monteurs hebben opgedaan tijdens de opleiding. Mechatronicamonteurs hebben een brede opleidingsachtergrond die gericht is op zowel mechanische techniek als elektronica en elektrotechniek. Door deze brede kennis zijn mechatronicamonteurs in de praktijk inzetbaar in verschillende functies. Dat zorgt er voor dat mechatronicamonteurs op meerdere vacatures kunnen solliciteren. Over het algemeen gaan mechatronicamonteurs aan de slag in de werktuigbouwkunde, de sector waarbinnen machines, apparaten, robots, productielijnen, werktuigen en ook voertuigen worden gebouwd. Er kan echter onderscheid worden gemaakt in het nieuw bouwen oftewel assembleren van machines en het onderhouden en storing zoeken in machines en productielijnen. Van deze vakgebieden krijgt de mechatronica opleiding de basiskennis. In de vacature moet duidelijk naar voren komen in welke vakgebieden en werkzaamheden de mechatronicamonteur ingezet gaat worden. Door een goede voorbereiding krijg je een beeld van de inhoud van de vacature.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding bestaat uit het inwinnen van de juiste informatie die nodig is om een duidelijke vacature voor mechatronicamonteurs te schrijven. Deze informatie kun je op verschillende manieren verkrijgen. De makkelijkste manier is het vragen naar een functieomschrijving of vacaturebeschrijving van een opdrachtgever die je vervolgens in eigen woorden om gaat zetten zodat een unieke vacaturetekst ontstaat. Wanneer een dergelijke vacaturetekst niet aanwezig is of onvolledig is dan vergt het schrijven van een vacature meer voorbereiding en inspanning. Een aantal punten zouden moeten worden uitgewerkt om een compleet beeld te scheppen van wat van de mechatronicamonteur kan verwachten in de functie en wat er van hem of haar wordt verwacht bij een sollicitatie. Deze punten zijn hieronder vermeld:

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

 • Wat moet de mechatronicamonteur precies doen?
 • Op welke taakgebieden ligt de nadruk: elektronica, mechanica, elektrotechniek e.d.?
 • Gaat het om nieuwbouw van machines of juist om onderhoud en reparatie?
 • Moet de monteur storingen zoeken en oplossen?
 • Wordt er in ploegen gewerkt, zo ja in welke ploegendiensten?
 • Wat is de werklocatie? Is dit een vaste locatie of wordt er op meerdere locaties gewerkt?

Gewenste opleidingen

 • Welke opleidingen heeft de mechatronicamonteur nodig om in aanmerking te komen voor de vacature? Meestal wordt de mbo opleiding mechatronica gevraagd maar vaak wordt ook de opleiding mbo werktuigbouwkunde geaccepteerd of mbo elektronica. Dat is afhankelijk van het zwaartepunt van de vacature. Als de nadruk ligt op mechanische techniek is bijvoorbeeld ook de opleiding werktuigbouwkunde geschikt. Ligt de nadruk op elektrotechniek dan is ook een elektrotechnische opleiding vaak geschikt enz. Hoe meer opleidingsachtergronden mogelijk zijn hoe breder het zoekgebied wordt mbt de vacature.
 • Wat is het gewenste opleidingsniveau waarover de mechatronicamonteur moet beschikken. Bij mbo opleidingen wordt dit in niveau 1 tot en met niveau 4 aangegeven. Niveau 1 is het assistentenniveau en niveau 4 maakt duidelijk dat de complete mbo opleiding is afgerond en de monteur over brede technische basis in de mechatronica beschikt.
 • Zijn er ook aanvullende opleidingen of trainingen gewenst of vereist? Dit kunnen bijvoorbeeld opleidingen zijn in software (PLC of SCADA) of elektrisch schakelen, hydrauliek, pneumatiek en andere specifieke vakgebieden.

Gewenst ervaringsniveau

 • Zoekt het bedrijf een assistent monteur, zelfstandige monteur, leidinggevend monteur of servicemonteur in de mechatronica.
 • Hoeveel jaar ervaring heeft de mechatronicamonteur nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren?
 • Wat is de mate van complexiteit van het werk?
 • Gaat de monteur aan de slag met softwaresystemen? Dan is het van belang om na te vragen of de monteur gaat werken met PLC’s en SCADA en welke softwareprogramma’s precies worden gebruikt.
 • Hoeveel ervaring moet de monteur hebben met elektronica, hydrauliek, pneumatiek, elektrotechniek en andere werkzaamheden? Dit kun je in aantal jaar ervaring uitdrukken.

Sector

 • In welke sector worden de werkzaamheden uitgevoerd? Hierbij kun je denken aan de voedingsmiddelenbranche, de (petro)chemie, werktuigbouwkunde en de transportmiddelenindustrie.
 • Gaat het om nieuwe machines en installaties of juist om het onderhouden en repareren van bestaande machines en installaties? Bij nieuwbouw zijn vaak tekeningen aanwezig en bij onderhoud en reparatie wordt meer gewerkt op basis van inzicht en het beoordelen van de bestaande machines en productie-installaties.

Vragen met betrekking tot veiligheid

 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heeft de monteur nodig? Dit is een verzamelnaam voor werkkleding en andere beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril, handschoenen, gehoorbescherming ed. Vraag dit goed na bij de opdrachtgever zodat de monteur met de juiste beschermingsmiddelen op het werk verschijnt. Dan kunnen ongelukken worden voorkomen.
 • Is de werkomgeving waar de mechatronicamonteur ingezet gaat worden veilig en moet hij of zij met bepaalde risico’s rekening houden?
 • Zijn er specifieke zaken van belang zoals een poortinstructie bij grote industriële bedrijven of projectlocaties?

Werktijden

 • Wat zijn de werktijden? Staan de werktijden vast? Wordt er in ploegen gewerkt of worden consignatiediensten gehanteerd in de praktijk (dit is functie-afhankelijk)?

Arbeidsvoorwaarden

 • Welke arbeidsvoorwaarden worden geboden? Onder welke cao valt de werknemer en hoe zal zijn of haar salaris worden ingeschaald? Uitzendbureaus zijn verplicht om equal pay te hanteren oftewel gelijkwaardige beloning voor flexwerkers ten opzichte van werknemers die rechtstreeks bij het bedrijf werken. Dit is ook van toepassing op reiskosten en andere vergoedingen.

Algemene aspecten

 • Heeft de monteur een eigen auto nodig om naar verschillende projecten te rijden?
 • Welk gereedschap heeft de monteur nodig? Over het algemeen krijgt een mechatronicamonteur gereedschap van het bedrijf maar in sommige gevallen moet hij of zij zelf gereedschap meenemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij grote renovaties en revisies die projectmatig worden uitgevoerd.

Titel van de vacature voor een mechatronicamonteur

De titel van de vacature voor een mechatronicamonteur moet in een paar woorden weergeven wat voor soort functie het betreft. Overigens hoeft het woord mechatronica niet beslist in de titel te worden genoemd. Mechatronica kan ook later in de tekst aan de orde komen. Dat komt omdat technici met een mechatronica-opleiding vaak een andere functienaam krijgen bij de bedrijven waar ze werken. Zo kunnen ze in de volgende functies aan de slag gaan:

 • Onderhoudsmonteur werktuigbouwkunde
 • Assemblagemonteur machinebouw
 • Storingsmonteur voedingsmiddelenindustrie
 • Mechanisch monteur
 • Monteur robotica

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van functiebenamingen waarvoor iemand met een mechatronica-achtergrond geschikt zou kunnen zijn.

Het schrijven van de inleiding van de vacature

In de inleiding van de vacature voor een mechatronicamonteur is het belangrijk dat de lezer zich kan herkennen en zich aangesproken voelt. Er zijn verschillende mogelijkheden en schrijfstijlen die hiervoor gehanteerd kunnen worden. Het is wel belangrijk dat meteen positieve aspecten van de vacature worden benadrukt. Een aantal voorbeelden van eerste zinnen van de vacature:

 • Heb je net je opleiding mechatronica behaald en wil je jezelf verder ontwikkelen?
 • Ben je op zoek naar afwisselende baan in mechatronica?
 • Wil je graag complexe machines bouwen voor de voedingsmiddelenindustrie?
 • Ben je op zoek naar een baan in de robotica?
 • Wil je graag afwisseling en jezelf ontwikkelen in de machinebouw?

Eigenlijk zijn de opties oneindig. Zorg er echter wel voor dat de tekst die volgt na de eerste regeling wel correspondeert met de rest van de tekst. Er moet een duidelijk verband zijn in de tekst, een logische opbouw zorgt er voor dat een geïnteresseerd persoon verder gaat lezen.

Na de eerste regel van de inleiding is het belangrijk dat er ook wat wordt verteld over de werkzaamheden die de mechatronicamonteur kan verwachten in de functie. Dit kun je beschrijven aan de hand van een aantal punten of opsommingen. Je kunt bijvoorbeeld aangegeven dat de functie draait om het nieuw bouwen van machines of juist het onderhoud van machines. Als er op bepaalde werkzaamheden de nadruk ligt dan kun je dat ook benoemen. Hierbij kun je denken aan elektronica, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, hydrauliek of softwareprogramma’s.

Daarnaast kun je inzoomen op bijzonderheden van de functie. Gaat het bijvoorbeeld om hele toonaangevende machines of producten, prototypes, testopstelling e.d. dan is dat zeker het vermelden waard. Bedenk bij het schrijven van het inleidende deel dat een aankomend medewerker trots moet kunnen zijn op de baan. Benoem daarom aspecten die iemand trots zou kunnen maken op deze baan. Als de inleiding van de vacature af is kun je verder met het volgende onderdeel namelijk het schrijven van de functie-eisen.

Wat wordt gevraagd? Weergave van de functie-eisen

Het gedeelte van de functie-eisen bevat alle eisen en wensen waaraan een mechatronicamonteur moet voldoen om in aanmerking te komen voor de vacature. In de functie-eisen is beschreven welke ervaring, opleidingen, veiligheidsaspecten en competenties gevraagd worden van potentiële kandidaten. Deze verschillende aspecten kunnen in een aantal groepen worden ingedeeld, die naar wens in een bepaalde volgorde kunnen worden weergegeven.

 • Gevraagde opleidingen. In dit deel benoem je over welke opleidingen of certificaten kandidaat monteur moet beschikken. Wees hierin niet te uitgebreid zodat je niet een grote groep monteurs afschrikt. Benoem wel belangrijke basisopleidingen zoals mbo mechatronica niveau 1 als het een vacature betreft voor assistent monteur. Voor mechatronicamonteurs die grotendeels zelfstandig aan de slag gaan is een hoger opleidingsniveau vereist. Meestal is dan een mbo opleiding mechatronica niveau 3 of 4 vereist. Als het goed is heb je deze informatie ook tijdens het inwinnen van de vacature bij de opdrachtgever binnen gehaald. Vaak zijn er meer meerdere opleidingsachtergronden geschikt. Zo zou bij een mechatronicafunctie ook een opleiding in de elektrotechniek, elektronica, werktuigbouwkunde of zelfs een opleiding middenkaderengineering geschikt kunnen zijn. Dat is afhankelijk van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat de juiste opleidingen worden benoemd en dat ook het opleidingsniveau genoteerd is in de vacature. Dit kan bijvoorbeeld mbo niveau 1 tot en met 4 zijn.
 • Gevraagde (veiligheid)certificaten. Werken in de mechatronica is niet zonder risico’s. Monteurs hebben vaak te maken met draaiende machinedelen en elektrische stroom. Dat zorgt er voor dat mechatronicamonteurs in de praktijk vaak aanvullende trainingen en cursussen moeten volgen om veilig te kunnen werken. Dit kunnen bijvoorbeeld algemene veiligheidscertificaten zijn zoals VCA VOL, VCA Basis of veilig werken met een hoogwerker. Ook specifieke certificaten kunnen vereist zijn zoals NEN3140 als er met elektrische installaties wordt gewerkt.
 • Gevraagde werkervaring. Uiteraard dient ook aandacht te worden besteed aan de werkervaring waarover de mechatronicamonteur moet beschikken. De vereiste werkervaring heb je bij het inventarisweren van de vacature binnengehaald. Geef in dit deel duidelijk aan met welke technieken, systemen, installaties, machines, gereedschappen en werktuigen de monteur ervaring moet hebben. Daarnaast is het ook belangrijk om te benoemen of het lezen van technische tekeningen onderdeel vormt van de vacature. Hoeveel jaar ervaring heeft de monteur nodig in elektronica, robotica, metaaltechniek, werktuigbouwkunde enzovoort. Geef ook even aan in welke sector de monteur ervaring moet hebben opgebouwd in de assemblage van machines, onderhoudstechniek, meet- en regeltechniek of industrie. Dit kun je in het aantal jaar ervaring weergeven en/of in de mate van zelfstandigheid van de monteur.
 • Gevraagde competenties. In dit deel kun je beschrijven over welke persoonlijke vaardigheden de mechatronicamonteur dient te beschikken. Moet de mechatronicamonteur leergierig en innovatief zijn omdat er voortdurend nieuwe technieken worden geïmplementeerd in het bedrijf. Moet de monteur flexibel zijn ingesteld omdat er op verschillende locaties wordt gewerkt? Moet de monteur over leidinggevende capaciteiten beschikken? Kortom: wat is de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid waarover de mechatronicamonteur moet beschikken.
 • Veiligheidsaspecten. Veiligheid is van groot belang op de werkvloer. Het is belangrijk dat ook is aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen moeten worden.
 • Overige zaken die van belang zijn. In dit deel kunnen overige punten worden benoemd die van belang zijn. Dient de monteur te beschikken over een rijbewijs en eigen auto? Binnen welke straal van het bedrijf dient te monteur te wonen (indien het bedrijf hier waarde aan hecht)?

Hoewel er in de functie-eisen heel veel aspecten kunnen worden benoemd is het toch belangrijk om op dit gebied niet teveel uit te wijden. Hoe meer eisen in beeld worden gebracht hoe krapper het zoekgebied wordt en hoe kleiner het aantal sollicitanten zal worden dat daadwerkelijk zal reageren. Wees daarom duidelijk en zorg voor realistische eisen.

Over het bedrijf. Presentatie van het bedrijf waar de vacature open staat

In dit gedeelte noteer je belangrijke informatie over het bedrijf waar de vacature open staat. Probeer een bedrijf vanuit het perspectief van een mechatronicamonteur te bekijken. De meeste mechatronicamonteurs hebben een grote interesse in complexe techniek, robotica en innovatie. Ze zijn op zoek naar bedrijven die boeiende producten, machines en installaties ontwerpen, ontwikkelen en produceren. Ze hebben keuze uit verschillende vacatures en verschillende bedrijven. Daarom kun je in de beschrijving van het bedrijf onderscheidend worden. Je kunt hierbij extra aandacht besteden aan de machines die worden gebouwd en onderderhouden en de kwaliteitseisen die hierbij aan de orde komen. Ook kun je aangeven in welke omgeving de werkzaamheden worden gedaan. Heeft het bedrijf bijvoorbeeld veel projecten in de industrie? Dan is het belangrijk om te benoemen bij welke industriële bedrijven de monteur aan de slag kan.

Arbeidsvoorwaarden. Wat ontvangt de werknemer in de functie?

Mechatronicamonteurs hebben een brede opleidingsachtergrond waardoor ze meerdere mogelijke aansluitingspunten hebben op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze wat te kiezen hebben. De arbeidsvoorwaarden kunnen dan van doorslaggevend belang zijn. Daarom kun je in jouw vacature op dit gebied een verschil maken. Vaak wordt er benoemd dat een marktconform salaris wordt geboden. Dit is echter voor veel kandidaten een te ‘vaag’ begrip. Daarom kan beter een concreet salaris worden benoemd. Het is belangrijk om te benoemen of er nog toeslagen overheen komen. Dit zou bijvoorbeeld een vakantietoeslag kunnen zijn. Verder zou de opbouw aan vakantie-uren benoemd kunnen worden. De reiskostenvergoeding kan in de arbeidsvoorwaarden worden genoteerd evenals een deelname aan een pensioenregeling. Het is belangrijk om dit gedeelte zo wervend en enthousiast mogelijk neer te zetten. Voor sommige werkzoekenden zijn de arbeidsvoorwaarden de doorslaggevende factor in de besluitvorming om te solliciteren of niet.

Vacature schrijven voor mechatronicamonteurs afronding

Wanneer bovenstaande punten allemaal zijn verwerkt in een vacaturetekst voor mechatronicamonteurs dan kun je deze gaan publiceren op de daarvoor beschikbare kanalen. Zorg er hierbij voor dat de mechatronicamonteur wel duidelijk kan zien hoe er gesolliciteerd kan worden op de vacature. Dat kan door een sollicitatielink te plaatsen of een knop waarmee sollicitanten hun cv kunnen uploaden. Ook kunnen er contactgegevens worden achtergelaten. Maak het voor de lezer zo makkelijk mogelijk. Hoe sneller en gebruiksvriendelijker iemand kan reageren op de vacature hoe beter het is. Dan heb je namelijk meer reacties op de vacature mechatronicamonteur.