Wat is elektrificatie en elektrificering?

Elektrificatie is verzamelnaam voor de energietransitie van niet-elektrische systemen naar elektrische systemen. Het gaat hierbij met name om de voeding en aandrijving van de desbetreffende systemen. Het werkwoord elektrificeren is afgeleid van elektrificatie. Zo kan men bijvoorbeeld zeggen dat men een wagenpark wil elektrificeren. Hierbij vervangt men een wagenpark met auto’s die op fossiele brandstoffen rijden door een wagenpark van elektrische auto’s. Ook bij woningen kan men elektrificatie van de energievoorziening toepassen, bijvoorbeeld wanneer men woningen volledig van aardgas wil loskoppelen en zowel elektrisch wil gaan koken en verwarmen. Binnen de energietransitie heeft elektrificatie een zeer belangrijke positie ingenomen. Vrijwel alle duurzame systemen werken volledig of gedeeltelijk op basis van zogenaamde groene stroom die uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd zoals windkracht en zonlicht.

Toepassing van elektrificatie

De toepassing van elektrificatie is de afgelopen jaren heel breed geworden. In vrijwel elke sector waarin men wil verduurzamen maakt men meer gebruik van elektriciteit. Hierbij kun je denken aan de transportsector maar ook aan de industrie. Verder wordt elektrificatie ook toegepast in systemen die behoren tot de woningbouw en utiliteitsbouw. Het plaatsen van zonnepanelen op daken of in zonnevelden zorgt er voor dat er meer duurzame stroom wordt opgewekt die vervolgens kan worden verbruikt door een elektrisch systeem zoals een warmtepomp. Door elektrificatie kan men het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en kan men er voor zorgen dat de emissie van schadelijke stoffen wordt gereduceerd.

Weersinvloeden

Elektrificatie ken natuurlijk ook grenzen en beperkingen. Een belangrijke beperking is de opslag van elektrische stroom. Men kan namelijk steenkool, aardgas en waterstof veel effectiever opslaan dan stroom. Daardoor is men bij een volledige elektrificering van de maatschappij in sterke mate afhankelijk van weersinvloeden en dan met name van windkracht en zonlicht. Dat maakt de energievoorziening kwetsbaar. Wanneer men aardgas of steenkool gebruikt weet men vaak op basis van een berekening precies hoeveel elektriciteit men in een energiecentrale kan opwekken. Dat geeft een bepaalde continuïteit en zekerheid in de energievoorziening.

Vraagstukken

Als er steeds meer systemen worden geëlektrificeerd zal ook het verbruik en transport van elektriciteit toenemen. Daardoor ontstaan er nieuwe vraagstukken die opgelost moeten worden. In bepaalde regio’s van Nederland loopt men inmiddels al tegen beperkingen aan van het elektrische energienet. Het uitbreiden van het energienet is vaak de enige oplossing of men zou bepaalde verbruikers of producenten van elektrische stroom moeten loskoppelen op piekmomenten. Een andere belangrijke oplossing zou het opslaan van elektriciteit zijn. Echter is men in Nederland en de rest van de wereld nog niet in staat om op grote schaal stroom op te slaan. Dat is een interessante uitdaging voor de toekomst van elektrificatie.