Grootste koopkrachtstijging onder tweeverdieners met kinderen in 2024

Dit jaar gaan vrijwel alle huishoudens in Nederland er financieel iets op vooruit. Dit bericht heeft het budgetinstituut Nibud bekend gemaakt. Volgens deze organisatie heeft de stijging in de koopkracht vooral te maken met de loonstijging die in veel CAO´s is vastgelegd. Bovendien merken werknemers dat de heffingskortingen omhoog zijn gegaan. Dat zorgt er voor dat er netto meer geld overblijft van het brutoloon. Het Nibud geeft aan dat er wel verschillen zijn in de koopkrachtstijging. Deze verschillen hebben uiteraard te maken met inkomen maar ook met de samenstelling van gezinnen.

Werkende ouders

Huishoudens die bestaan uit werkende ouders en kinderen zouden volgens Nibud-directeur Arjan Vliegenthart te maken krijgen met de grootste toename in de koopkracht. Dat komt omdat de kinderbijslag tientallen euro´s omhoog is gegaan. Daarnaast is ook het kindgebonden budget verhoogd door de overheid. De berekening van het Nibud is vooral gericht op het salaris. De organisatie heeft bijvoorbeeld niet gekeken naar reiskostenvergoeding of het gebruik van de kinderopvang. Hoewel de koopkracht in salaris kan toenemen is de werkelijke ervaring in de koopkracht lastig te berekenen. De kosten zijn voor veel mensen namelijk ook toegenomen. Zo betaald men onder andere meer voor boodschappen en andere producten en diensten. Dat kan betekenen dat de stijging in de koopkracht door een hoger salaris in de praktijk kan worden weggestreept tegen de toename in de kosten.