Technologische industrie 2012

De technologische industrie verwacht in 2012 een kleine groei te realiseren. De groei wordt geschat op ongeveer 1 procent. Een echt herstel van de technologische markt wordt pas in 2013 verwacht. Dan wordt een groei verwacht tot maximaal 4 procent. Werkgeversorganisatie FME-CWM publiceerde dinsdag 23 februari 2012 de Conjunctuurtest voorjaar 2012. Hierin werden verschillende gegevens gepubliceerd over de technologische industrie. Deze industrie kwam eind 2011 en begin 2012 zo goed als tot stilstand. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: ,,De technologische industrie blijft investeren, ondanks de kwetsbare economische situatie. Den Haag moet dat ook doen. Er mag niet worden bezuinigd op de concurrentiekracht van Nederland.”

Aantal uitzenduren nam eind 2011 toe

Ondanks alle negatieve berichtgeving over de economie en werkgelegenheid is er aan het einde van 2011 toch een groei geweest in het aantal uitzenduren. Volgens een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op vrijdag 24 februari 2012 is het aantal uitzenduren in het vierde kwartaal van 2011 gestegen. De stijging bedroeg 1 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2011. In het derde kwartaal was er juist sprake van een teruggang in het aantal uitzenduren.

De cijfers geven aan hoeveel het aantal uitzendkrachten in fase A is toegenomen. Fase A is de eerste fase waarin uitzendkrachten aan het werk kunnen. In fase A hebben uitzendkrachten meestal nog geen contract en worden ze met uitzendbeding geplaatst. Dit houdt in dat einde werk ook einde diensterband betekend. Wanneer meer fase A uitzendkrachten worden geplaatst geeft dat aan dat er een groei is geweest in het werk voor bedrijven dat ze niet met eigen personeel hebben kunnen opvangen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de toename in het aantal uitzenduren in lijn met de huidige ontwikkeling van het aantal banen van werknemers. Toch is het naar mijn mening lastig om die conclusie zo stellig te plaatsen. Veel bedrijven schakelen af waardoor ze personeel geen contractverlenging meer verstrekken of zelfs ontslaan. Wanneer de productie dan (tijdelijk)  omhoog moet kunnen en willen ze vaak geen mensen op contract aannemen en doen ze een beroep op uitzendbureaus. Deze leveren dan vervolgens tijdelijk personeel om de productietoename te verwerken.

Wanneer het echter weer rustiger wordt bij het bedrijf zijn het niet zelden de uitzendkrachten die het eerste het bedrijf moeten verlaten. Met de huidige ideeën van de Nederlandse regering wordt het misschien in de toekomst voor bedrijven aantrekkelijker om tijdelijk personeel aan te nemen en personeel langer tijdelijk in dienst te nemen op bepaalde tijdscontracten. De bonden zijn geen voorstander voor het rekken van de tijdelijke status van werknemers. Hierdoor zouden werknemers nog langer moeten wachten op een vast contract. Het rekken van de periode dat tijdelijke contracten kunnen worden verstrekt is voor werkgevers aantrekkelijk omdat ze dan minder snel ‘vast’ zitten aan personeel.

De arbeidsmarkt wordt in 2012 misschien wel hervormd. Dit zal naar mijn mening niet zo snel verlopen. Werkgeversbelangen en werknemersbelangen zijn in die hervormingen moeilijk met elkaar in verbinding te brengen.

Nederlandse economie in 2012 groei of krimp

Volgens de Europese Commissie zal de economie van Nederland in 2012 behoorlijk krimpen. Dit blijkt uit de groeiprognoses die de Europese Commissie donderdag 23 februari bekend heeft gemaakt. De verwachting van het bestuur van de Europese Unie is dat de economie van Nederland zal dalen met 0,9 procent. Het Centraal Planbureau schatte de krimp van de Nederlandse economie eind vorig jaar op 0,5 procent.

Volgens deze inschattingen doet Nederland het in 2012 ten opzichte van andere Europese landen slecht. Griekenland zal naar verwachting een teruggang van 4,4 procent hebben. Portugal zal naar verwachting een teruggang van 3,3 procent hebben. Daarnaast is de verwachting dat Italië min 1,3 procent gaat draaien en Spanje min 1 procent. De 17 landen van de Eurozone zullen totaal een ongeveer een krimp van 0,3 procent krijgen volgens de inschatting van 2012. De Europese Commissie is de laatste tijd steeds minder positief geworden over de economie van de EU. Eerder werd nog uitgegaan van een groei van een half procent.

Het is jammer dat in het nieuws niet duidelijk naar voren komt waarom de Nederlandse economie in 2012 bijna net zoveel gaat krimpen als de Spaanse economie. Nederland heeft over het algemeen de zaken goed voor elkaar. De belastingdienst heeft een goede controle op de inkomsten en uitgaven van de Nederlandse burgers en bedrijven. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid verhoudingsgewijs minder schuld dan de Zuid-Europese landen. Desondanks wordt toch een krimp verwacht. Ik denk dat het wel zal meevallen. Voornamelijk de woningmarkt en alles wat daaraan verbonden is zorgt er voor dat de economie niet goed op gang komt. Wanneer de overheid deze markt effectief nieuw leven in kan blazen kan Nederland in 2012 eerder op een groei rekenen dan op een krimp.

Economische bureau van ING over de uitzendbranche

Het economische bureau van ING heeft haar verwachtingen uitgesproken over de flexwerkmarkt in 2012. Volgens de inschatting van dit bureau zal de omzet in de flexwerkmarkt dalen. Dit heeft te maken met de stijgende werkloosheid en de economische krimp. Volgens het bureau zullen uitzendbureaus minder omzet draaien omdat de vraag naar tijdelijke krachten afneemt.

Naast de verwachte krimp in uitzendkrachten zal vermoedelijk ook de vraag naar langdurig gedetacheerd personeel afnemen. De groeiende vraag naar technisch personeel zal volgens het economische bureau van ING de terugloop in de vraag naar uitzendkrachten niet kunnen compenseren.

Volgens de uitzendkoepelorganisatie ABU is de uitzendomzet al een paar weken in 2012 lager uitgevallen dan het jaar daarvoor. Echter bleef de omzet voor uitzendorganisaties gelijk in de administratieve en in de technische sector. Er is momenteel nog steeds vraag naar technische specialisten. Zowel voor tijdelijke als voor langdurige projecten kunnen nog steeds technische medewerkers worden ingezet.

projecten kunnen nog steeds technische medewerkers worden ingezet.

Werkloosheid aan begin 2012

In een eerder nieuwsbericht kwam naar voren dat het aantal vacatures dat online staat in Nederland aan het dalen is. Nu is vandaag in het nieuws dat de werkloosheid in Nederland weer is toegenomen in januari 2012. In totaal zijn er ongeveer 474.000 mensen zonder werk in Nederland. Dit is ongeveer zes procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Deze gegevens kwamen naar voren uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In december 2011 was het percentage werklozen in Nederland 5,8 procent. Begin 2012 is dit percentage opgelopen tot 6 procent.

Vacatureaanbod op internet

In januari 2012 was het digitale vacatureaanbod op internet op het laagste punt gekomen sinds het begin van 2005. Dit blijkt uit een index van de vacaturesite Monsterboard. Volgens deze index kwam het aantal vacatures op januari op 81 punten. De daling van het aantal vacatures vond plaats in heel Nederland. Vooral in de provincies Groningen en Overijssel. In Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg viel de daling  in het aantal vacatures mee.

In verschillende beroepssectoren nam het aantal vacatures af. Dit gebeurde het sterkst in het aanbod aan vacatures voor de transport en logistiek. Daarna volgde de adviessector.

Er zijn echter ook sectoren waarin er juist meer vraag naar personeel ontstond. Dit was het geval bij de gezondheidszorg. Daarnaast zijn ook de ict sector, de horeca en de onderwijssector groeiend in het aantal vacatures dat online is geplaatst.

Topbestuurders hebben hogere bonussen ontvangen

In 2011 hebben veel topbestuurders hogere bonussen ontvangen. In totaal verdienden directeuren 41,6 miljoen euro extra met het verzilveren van opties en aandelen. Dit blijkt een stijging te zijn van 34 procent. Het onderzoek waaruit dit is gebleken werd uitgevoerd door De Volkskrant. De beurskoersen zijn licht gestegen daardoor worden meer beloningen uitgekeerd.

Deze informatie staat in schril contrast met het nieuws op de NOS op 10 februari 2012. Daar werd gesproken over een mogelijk uitblijven van een salarisverhoging voor personeel in 2013. Het is vreemd dat bedrijven wel ruimte hebben voor het uitkeren van grote bonussen terwijl de overheid overweegt om geen salarisverhoging voor personeel in werking te zetten. Hierdoor zal de koopkracht van personeel in 2013 dalen. Dit is weer slecht voor de economie omdat er dan ook minder geld wordt uitgegeven.

Langere tijdelijke contracten voor werknemers

Minister Kamp werkt aan een plan om de mogelijkheden te vergroten om medewerkers langer met een tijdelijk contract te laten werken. Hierbij wil hij ook kijken naar andere mogelijkheden om de arbeidsmarkt effectiever te laten werken. Dit gaf Henk Kamp in een debat aan op donderdag 9 februari 2012 met de Tweede Kamer. De Kamer heeft dit voorjaar een hoorzitting over flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Minister Kamp kijkt hier naar uit.

Na afloop van deze hoorzitting zal het kabinet kunnen schetsen hoe zij de flexibele arbeidsmarkt zien aldus Kamp. In de zomer wil hij de Kamer hier verder over spreken. Vooralsnog worden de werkgevers en de vakbeweging niet gevraagd om deel te nemen aan de besluitvorming over de aanpassing van de duur van tijdelijke contracten.

Minister Kamp vecht tegen malafide uitzendbureaus

Een paar weken terug heeft minister Henk Kamp van Sociale Zaken al aangegeven dat hij de strijd wil aangaan met malafide uitzendbureaus. Dinsdag 7 februari heeft de minister tijdens een debat met de Tweede Kamer aangegeven dat hij niet uitsluit dat uiteindelijk een vergunningsplicht zal worden ingevoerd voor uitzendbureaus. De invoering van een vergunningsplicht voor uitzendbureaus wil hij de komende twee jaar nog niet invoeren.

Minister Kamp wil eerst kijken of er op andere manieren mogelijkheden geboden kunnen worden om het aantal malafide uitzendbureaus in de markt te reduceren. Verschillende stemmen in de Kamer geven aan dat een vergunningsplicht wenselijk is voor de uitzendbranche. De tijdelijke Kamercommissie heeft onderzoek gedaan naar ‘Lessen uit recente arbeidsmigratie’. Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat vreemdelingen op de arbeidsmarkt regelmatig worden uitgebuit door uitzendbureaus die er malafide praktijken op na houden. Deze Kamercommissie pleitte op basis van het onderzoek ook voor een vergunningsplicht voor uitzendbureaus om zo de kwaliteit en de rechten van de werknemers te waarborgen.

De Kamercommissie heeft minister Kamp weten te overtuigen om de strijd aan te gaan met malafide uitzendbureaus. Er worden verschillende middelen overwogen. Zo wil de minister eerst een registratieplicht invoeren voor uitzendbureaus. De uitzendbureaus moeten in het Handelsregister staan. Wanneer dat niet het geval is en ze zenden toch mensen uit dan lopen ze de kans om een forse boete te krijgen. Ook bedrijven die personeel inhuren van ongeregistreerde uitzendbureaus lopen een kans om een boete te krijgen.

Onderzoek bij werknemers in Nederland

Ongeveer 40 procent van alle sollicitanten liegt tijdens een sollicitatiegesprek over hun huidige salaris. In 2008 was het aantal sollicitanten die tijdens een sollicitatiegesprek niet de waarheid sprak over hun salaris meer dan 50 procent. Deze gegevens komen voort uit het onderzoek dat de NationaleVacaturebank.nl onder 1000 benaderde mensen heeft gehouden. De mensen die aan het onderzoek deelnamen kwamen uit alle regio’s van Nederland.

Volgens het onderzoek liegt een sollicitant gemiddeld tussen de 100 a 500 euro bovenop zijn of haar huidige salaris. Op dit moment liegt 7 procent ongeveer 500 euro bovenop het salaris. Vier jaar geleden loog 25 procent van de sollicitanten 500 euro op het salaris.

Voor veel mensen die naar ander werk op zoek zijn is het salaris een belangrijke factor voor het kiezen van een baan. In totaal geeft 35 procent van de deelnemers aan het onderzoek aan dat salaris de belangrijkste eis is. Voor 33 procent zijn leuke collega’s een belangrijke reden. Daarnaast geeft 22 procent aan dat juist de reisafstand van doorslaggevend belang is. Voor 10 procent zijn gunstiger secundaire arbeidsvoorwaarden erg belangrijk voor het kiezen van een baan.

Meer dan 50 procent van de medewerkers is niet tevreden over de verdeling van salaris binnen de organisatie. Ze vinden dat collega’s te veel verdienen ten opzichte van hun eigen salaris. Ongeveer 10 procent is tevreden over de salarisverdeling. Zestien procent vindt dat collega’s soms te weinig verdienen. Ten opzichte van 2008 zijn medewerkers wel meer tevreden over de verdeling van het loon.

Meer allochtonen zonder werk in 2011

In 2011 is de werkloosheid onder westerse en niet-westerse allochtonen licht toegenomen. Het aantal autochtonen zonder werk daalde juist. Deze gegevens werden vrijdag naar buiten gebracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar waren in totaal 262.000 autochtonen op zoek naar werk. Daarnaast zochten 104.000 niet-westerse allochtonen naar werk. Het aantal westerse allochtonen dat op zoek was bedroeg 52.000.

Het aantaal niet-westerse allochtonen dat geen werk had was in 2011 van 12,6 procent (in 2010) naar 13,1 procent gegroeid. Het aantal werkloze niet-westerse allochtone jongeren bleef met 23,4 procent nagenoeg gelijk aan het percentage van 2010. volgens het CBS daalde de werkloosheid in 2010 en in 2011 liep de werkloosheid op. Daardoor zijn de jaargemiddelden dicht bij elkaar.

Vastgoedsector de derde financiële crisis

De laatste jaren zijn er al verschillende vormen van financiële crisis geweest. We hebben een Europese schuldencrisis gehad en een kredietcrisis. Hiervan hebben veel Nederlandse bedrijven de nadelige gevolgen ondervonden. Nu dreigt volgens de  directeur toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB), Jan Sijbrand, een nieuwe financiële crisis. Dit melde de directeur in een interview met Het Financieele Dagblad van vrijdag. Volgens hem zou in de vastgoedsector een nieuwe crisis ontstaan.

Sijbrand geeft aan ”Vastgoed is een probleem voor de sector door het structurele overaanbod aan kantoren en winkelpanden. Er is minder behoefte vanwege het nieuwe werken en het internetwinkelen”

Dit zorgt er ook voor dat er minder gebouwd hoeft te worden en er leegstand optreed in kantoren en winkelpanden. De bouwsector krijg hierdoor ook te kampen met de negatieve gevolgen van deze aankomende crisis. De huizenmarkt zit daarnaast ook op slot.

Kinderopvang voor Nederlandse werknemers

De kinderopvang wordt voor werknemers in Nederland dit jaar duurder. Dit heeft te maken met het feit dat ze minder terug krijgen voor de kinderopvang van de Nederlandse overheid. Werknemers hebben hierdoor meer uitgaven per maand en moeten hierdoor keuzes maken. Sommige tweeverdieners denken er over na om één van de ouders minder te laten werken of geheel te laten stoppen met werken. Dit moet echter financieel wel haalbaar zijn.

Er zal hierdoor waarschijnlijk een behoorlijke terugloop zijn aan plaatsingen van kinderen in de kinderopvang. Hierdoor zal ook de sector kinderopvang te maken krijgen met de gevolgen van de economische crisis. De hogere kosten voor de kinderopvang hebben door deze ontwikkelingen een dubbel nadelig effect op de arbeidsmarkt. Er stoppen meer mensen met werken waardoor minder belastinggeld binnen komt. Daarnaast krijgt de kinderopvang te maken met een terugloop waardoor ze moeten bezuinigen of zelfs mensen moet ontslaan.

Op dit moment zijn er onderhandelingen gaande over een nieuwe cao voor de kinderopvang. Het laatste bericht hierover is dat ze vooralsnog zijn vastgelopen. De bonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak melden dit dinsdag 1 februari 2012. De vakbonden hebben voor 2012 een looneis van 2 procent. De werkgevers stellen een loonsverhoging voor van 1,1 procent voor de kinderopvang. Ook willen de werkgevers de ziektekostenvergoeding laten vervallen. De onderhandelaar bij CNV Publieke Zaak, Lizelotte Smits, geeft aan: “Wij zien met grote zorg de ontwikkeling van de kortetermijnvisie bij werkgevers”.

Wanneer de overheid in Nederland meer mensen aan het werk wil hebben is het natuurlijk niet verstandig om de sector kinderopvang te laten inkrimpen. Investeringen zouden veel meer op zijn plaats zijn.