Minister Kamp vecht tegen malafide uitzendbureaus

Een paar weken terug heeft minister Henk Kamp van Sociale Zaken al aangegeven dat hij de strijd wil aangaan met malafide uitzendbureaus. Dinsdag 7 februari heeft de minister tijdens een debat met de Tweede Kamer aangegeven dat hij niet uitsluit dat uiteindelijk een vergunningsplicht zal worden ingevoerd voor uitzendbureaus. De invoering van een vergunningsplicht voor uitzendbureaus wil hij de komende twee jaar nog niet invoeren.

Minister Kamp wil eerst kijken of er op andere manieren mogelijkheden geboden kunnen worden om het aantal malafide uitzendbureaus in de markt te reduceren. Verschillende stemmen in de Kamer geven aan dat een vergunningsplicht wenselijk is voor de uitzendbranche. De tijdelijke Kamercommissie heeft onderzoek gedaan naar ‘Lessen uit recente arbeidsmigratie’. Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat vreemdelingen op de arbeidsmarkt regelmatig worden uitgebuit door uitzendbureaus die er malafide praktijken op na houden. Deze Kamercommissie pleitte op basis van het onderzoek ook voor een vergunningsplicht voor uitzendbureaus om zo de kwaliteit en de rechten van de werknemers te waarborgen.

De Kamercommissie heeft minister Kamp weten te overtuigen om de strijd aan te gaan met malafide uitzendbureaus. Er worden verschillende middelen overwogen. Zo wil de minister eerst een registratieplicht invoeren voor uitzendbureaus. De uitzendbureaus moeten in het Handelsregister staan. Wanneer dat niet het geval is en ze zenden toch mensen uit dan lopen ze de kans om een forse boete te krijgen. Ook bedrijven die personeel inhuren van ongeregistreerde uitzendbureaus lopen een kans om een boete te krijgen.