Economische bureau van ING over de uitzendbranche

Het economische bureau van ING heeft haar verwachtingen uitgesproken over de flexwerkmarkt in 2012. Volgens de inschatting van dit bureau zal de omzet in de flexwerkmarkt dalen. Dit heeft te maken met de stijgende werkloosheid en de economische krimp. Volgens het bureau zullen uitzendbureaus minder omzet draaien omdat de vraag naar tijdelijke krachten afneemt.

Naast de verwachte krimp in uitzendkrachten zal vermoedelijk ook de vraag naar langdurig gedetacheerd personeel afnemen. De groeiende vraag naar technisch personeel zal volgens het economische bureau van ING de terugloop in de vraag naar uitzendkrachten niet kunnen compenseren.

Volgens de uitzendkoepelorganisatie ABU is de uitzendomzet al een paar weken in 2012 lager uitgevallen dan het jaar daarvoor. Echter bleef de omzet voor uitzendorganisaties gelijk in de administratieve en in de technische sector. Er is momenteel nog steeds vraag naar technische specialisten. Zowel voor tijdelijke als voor langdurige projecten kunnen nog steeds technische medewerkers worden ingezet.

projecten kunnen nog steeds technische medewerkers worden ingezet.