Krappe arbeidsmarkt dempt economische groei in 2019

De economische groei van 2019 zal volgens De Nederlandse Bank niet zo hoog zijn als in 2018. Voor 2018 wordt nog uitgegaan van een groei van 2,5 procent. Het komende jaar zal dit echter gaan dalen naar 1,7 procent volgens DNB. De krapte op de arbeidsmarkt zou ten grondslag liggen aan de geremde economische groei. Bedrijven hebben het druk maar hebben te weinig personeel om hun projecten en opdrachten uit te voeren.

Het aantal vacatures op internet is in 2018 aanzienlijk toegenomen. Er worden in de techniek verschillende vakmensen gevraagd. Landelijk is er een grote behoefte aan installatiemonteurs, elektromonteurs, onderhoudsmonteurs en servicemonteurs. Deze vacatures worden nauwelijks ingevuld omdat er een groot tekort is ervaren krachten die deze beroepen kunnen uitoefenen.

Steeds meer bedrijven kiezen er daarom voor om personeel op te leiden. Deze opleidingen worden onder andere doormiddel van BBL-trajecten aangeboden aan mensen die nauwelijks technische kennis en ervaring hebben. Bedrijven werven BBL-ers specifiek door BBL vacatures open te zetten of door in vacatures de mogelijkheid te bieden om in een BBL opleiding in te stromen. Zo worden steeds meer bedrijven in de techniek erkende leerbedrijven. Dat moet ook wel want er moeten meer mensen opgeleid worden in de techniek om aan de huidige vraag en ook de toekomstige vraag naar personeel in deze sector te voldoen.