Uitzendbranche draaide goed derde kwartaal in 2017

Zakelijke dienstverleners hebben in het derde kwartaal van 2017 te maken gehad met een behoorlijke omzetgroei. In totaal nam in de zakelijke dienstverlening de omzet toe met 6,1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Naast een omzetgroei ten opzichte van vorig jaar is er nu ook sprake van een omzetgroei ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Verschillende zakelijke dienstverleners hebben een stijging gemerkt in de omzet. Bij IT-dienstverleners kwam de omzetgroei uit op 6,3 procent maar ook min de uitzendbranche was er sprake van een forse groei. In de uitzendsector kwam de groei namelijk uit op 6,2 procent.

Omzetontwikkeling in uitzendbranche
De uitzendsector had in het laatste kwartaal van 2016 nog te maken met een daling in de omzetgroei van 14,2 procent naar 4,6 procent. Het blijkt echter dat 2017 een goed jaar is voor de uitzendbranche. Er is sprake van een stijgende vraag naar personeel en daar weten de uitzendbureaus van te profiteren. Er worden meer uitzendkrachten uitgeleend door uitzendbureaus en daardoor neemt ook het aantal uitzenduren toe. Dat zorgt er voor dat de omzet van uitzendbureaus ook omhoog gaat.

Uitzendbranche en de bouwsector
Er is in de uitzendbranche sprake van een omzetgroei van 6 procent in 2017. Dat is een stabiele groei. Echter merken ook uitzendbureaus dat het aanbod van personeel schaars is op de arbeidsmarkt. Er zijn met name voor de bouw en de techniek nauwelijks beschikbare, gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden die geplaatst kunnen worden op de talloze vacatures in deze sectoren. Bouwbedrijven geven zelfs aan dat het personeelstekort er voor zorgt dat ze minder projecten kunnen aannemen en afronden. Personeelstekort en materiaaltekort vormen belangrijke hindernissen in de bouw.

Personeelstekort in uitzendbranche
Uitzendorganisaties proberen via vacaturebanken en hun eigen netwerk aan geschikte sollicitanten te komen maar dat blijkt niet heel gemakkelijk. Daarom moeten ook uitzendbureaus regelmatig ‘nee’ verkopen aan hun opdrachtgevers. Dat heeft uiteindelijk ook een effect op de omzetgroei in de uitzendbranche. Als er minder uitzendkrachten aan een baan worden geholpen dan neemt ook het aantal uitzenduren af en stagneert de omzet in de uitzendsector.

VCU uitzendorganisatie
Vooral uitzendorganisaties die personeel leveren aan de bouw en techniek zullen daardoor ook net als deze sectoren merken dat ook hun omzet en marge zal afvlakken. Daarom proberen uitzendorganisaties sollicitanten doormiddel van opleidingen en trainingen geschikt te maken voor uitzendwerk in de bouw. Jongeren kunnen tegenwoordig steeds vaker bij een VCU uitzendbureau terecht voor een BBL traject in de techniek. Zo wordt personeel steeds verder ontwikkelt en op een hoger niveau gebracht. Helaas gebeurt dit wel aan de late kant. Tijdens de economische crisis is veel te weinig tijd en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van uitzendkrachten naar specialistische technische functies. Nu blijkt er een groot tekort aan technisch flexpersoneel aanwezig op de arbeidsmarkt.