Meer allochtonen zonder werk in 2011

In 2011 is de werkloosheid onder westerse en niet-westerse allochtonen licht toegenomen. Het aantal autochtonen zonder werk daalde juist. Deze gegevens werden vrijdag naar buiten gebracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar waren in totaal 262.000 autochtonen op zoek naar werk. Daarnaast zochten 104.000 niet-westerse allochtonen naar werk. Het aantal westerse allochtonen dat op zoek was bedroeg 52.000.

Het aantaal niet-westerse allochtonen dat geen werk had was in 2011 van 12,6 procent (in 2010) naar 13,1 procent gegroeid. Het aantal werkloze niet-westerse allochtone jongeren bleef met 23,4 procent nagenoeg gelijk aan het percentage van 2010. volgens het CBS daalde de werkloosheid in 2010 en in 2011 liep de werkloosheid op. Daardoor zijn de jaargemiddelden dicht bij elkaar.