Faillissementen in 2011 gedaald

Het aantal faillissementen van 2011 was ongeveer gelijk aan het aantal in 2010. Het gaat hierbij zowel om natuurlijke personen als om bedrijven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dit donderdag 26 januari 2012 bekend gemaakt. Volgens de cijfers zijn er opvallend veel horecaondernemingen onder de failliete bedrijven. Het aantal van horecaondernemingen zou met 28 procent zijn toegenomen.

Het aantal bedrijven dat failliet is gegaan is over de hele lijn iets afgenomen. De afname was 1 procent ten opzichte van 2010. de bedrijfstak vervoer, communicatie en opslag hadden het verhoudingsgewijs redelijk goed. Hun aandeel in de failliete bedrijven was met 14 procent gedaald.

Het aantal natuurlijke personen dat in 2011 failliet werd verklaard nam helaas toe. De toename van failliete particulieren was 2 procent ten opzichte van 2010. Het hoogste aantal faillissementen was in 2010. Toen waren het meer dan 10.000 faillissementen die werden uitgesproken.

Nu zijn de faillissementen de afgelopen 2 jaar ligt gedaald. Dat is toch een hoopvol teken voor 2012.