Welke zonnecellen worden toegepast in zonnepanelen voor het opwekken van energie?

Zonne-energie is populair. Niet alleen bedrijven investeren in zonne-energie ook particulieren en overheidsinstellingen kiezen er steeds vaker voor om zonnepanelen te plaatsen. Zonnepanelen zien er niet aantrekkelijk uit op daken van woningen of in zonneweides. Dit nadeel wordt echter voor een deel gecompenseerd door de voordelen die zonne-energie heeft met betrekking tot het milieu en de besparing van de energiekosten.

Er zijn door de jaren heen verschillende zonnepanelen ontwikkeld. Ook zijn er verschillende zonnecellen die kunnen worden toegepast in de panelen. Er worden drie belangrijke varianten van zonnecellen onderscheiden. Dit zijn de Monokristallijn cellen, de Polykristallijn cellen en de Amorf panelen. De laatste wordt ook wel dunne film genoemd. Naast de genoemde soorten zonnecellen zijn er ook ontwikkelingen waarbij men organische zonnecellen wil toepassen in zonnepanelen. De ontwikkelingen in de zonne-energie staan niet stil. Het is goed denkbaar dat er in de toekomst ook nog andere typen zonnecellen worden ontwikkeld en toegepast in zonnepanelen of zonnekegels. Verwacht wordt dat deze nieuwe varianten van zonnecellen pas over een aantal jaren voldoende ontwikkeld zijn dat ze toegepast kunnen worden. De belangrijkste zonnecellen zijn op dit moment nog de Monokristallijn, de Polykristallijn en de Amorf panelen. Hieronder worden deze verschillende varianten van zonnecellen kort uitgelegd.

  • Monokristallijn cellen: deze zonnepanelen bevatten één kristal. De oppervlakte van deze zonnecellen is egaal vlak en bestaat uit geordende elektroden. Zonnepanelen die voorzien zijn van monokristallijn cellen hebben op dit moment een hoog rendement. Dit betekend dat ze in verhouding tot andere zonnecellen veel zonlicht in elektrische energie kunnen omzetten. Ten opzichte van polykristallijne zonnecellen zijn monokristallijne zonnecellen wel duurder in aanschaf ondanks het hoge rendement.
  • Polykristallijn cellen: zonnepanelen met  polykristallijne zonnecellen bevatten meerdere grove kristallen. Deze geven een patroon dat lijkt op gebroken scherven. Polykristallijne zonnecellen hebben minder rendement dan monokristallijn cellen. Toch is het rendement van polykristallijncellen op zich redelijk. Als er voldoende ruimte aanwezig is het aantrekkelijk om zonnepanelen te plaatsen die bestaan uit  polykristallijn zonnecellen.
  • Amorf of dunne film of thin-film zonnecellen: zonnepanelen die voorzien zijn van dit type zonnecel bevatten geen kristallen. In plaats daarvan bevatten deze kristallen een soort poeder. De dunne-film zonnepaneel bevat  amorf silicium. Deze zonnecellen worden in de praktijk nauwelijks toegepast in zonnepanelen. Dat komt door het lage rendement. Zowel monokristallijn cellen als polykristallijn cellen leveren meer rendement. De prijs van amorf of dunne film zonnecellen is wel lager. Daarnaast zijn dunne film zonnecellen goed in verschillende vormen te brengen dit komt omdat deze zonnecellen buigzaam zijn. Dunne film zonnecellen worden veel gebruikt in rekenmachines en andere kleine machines die doormiddel van zonne-energie gevoed worden. in de toekomst zullen dunne film zonnecellen vermoedelijk op veel meer plaatsen worden toegepast. Hierbij kan gedacht worden aan dakbedekking.

Ameland gaat zijn eigen energie opwekken

Het Friese Waddeneiland Ameland moet in 2020 zijn eigen energie opwekken. Dit is een ambitieuze doelstelling waar het eiland de komende jaren aan gaat werken. Van het Waddenfonds krijgt het eiland 2,6 miljoen euro aan subsidiegeld. Dit geld wordt gebruikt om het grootste zonnepark te bouwen van Nederland.

Zonnepark
Woensdag 30 oktober 2013 bracht de gemeente de plannen naar buiten. Het Amelander zonnepark moet ongeveer 10 hectare groot worden. Het zonnepark wordt gerealiseerd aan de westkant van het Ballumer vliegveldje. De doelstelling is om met het zonnepark per jaar ongeveer 6 megawatt aan energie op te wekken. Deze opgewekte energie is een vijfde deel van de energie die het eiland per jaar verbruikt. Een zonnepark ziet er niet aantrekkelijk uit in de weilanden valk bij een duingebied. Daarom wordt rondom het Amelander zonnepark ook aandacht besteed aan de natuur. Er worden struiken en duinen geplaatst rondom de zonnepanelen zodat voorbijgangers en recreanten niet gehinderd worden door ‘horizonvervuiling’.

Methaanbrandstofcellen
Naast de investering van het Waddenfonds wordt ook nog 7 ton geïnvesteerd in een project dat gericht is op het winnen van energie uit methaanbrandstoffen. Hiervoor worden bij diverse ondernemers units geplaatst met methaanbrandstofcellen. In totaal moeten 45 units op het Waddeneiland worden geplaatst bij verschillende ondernemers. Het geplande vermogen per unit is 1,5 kWh. De units met methaanbrandstofcellen wekken stroom op door gas om te zetten in elektriciteit.

Reactie Technisch Werken
Dit is een ambitieus plan dat een behoorlijke technische uitdaging met zich meebrengt. Het is goed om te lezen dat in Nederland ook ruimte is voor ambities op het gebied van groene energie. Een eiland dat in zijn eigen energiebehoefte voorziet zou voor heel Nederland een bijzondere prestatie zijn. De gemeente heeft plannen woensdag 30 oktober 2013 bekendgemaakt.

Voor de werkgelegenheid in het noorden van Nederland is dit ook goed nieuws. De units en de zonnepanelen moeten vakkundig worden geplaatst door ervaren vakmensen.

Ook de natuur is er bij gebaat. Gebruik van duurzame energie is belangrijk omdat dit bijdraagt aan een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. De voorraad fossiele brandstoffen raakt minder snel op. Groene energie is echter voortdurend aanwezig en het is goed dat deze energiebron wordt benut.

De toeristische branche op Ameland kan daarnaast reclame maken voor duurzame vakanties op een eiland waar milieuverantwoord ondernemen en recreëren hoog in vaandel staan. Dit is natuurlijk allemaal toekomstmuziek. Het plan ligt er al. Nu moet het nog effectief worden uitgevoerd zonder dat het wordt overschreden.