Ameland gaat zijn eigen energie opwekken

Het Friese Waddeneiland Ameland moet in 2020 zijn eigen energie opwekken. Dit is een ambitieuze doelstelling waar het eiland de komende jaren aan gaat werken. Van het Waddenfonds krijgt het eiland 2,6 miljoen euro aan subsidiegeld. Dit geld wordt gebruikt om het grootste zonnepark te bouwen van Nederland.

Zonnepark
Woensdag 30 oktober 2013 bracht de gemeente de plannen naar buiten. Het Amelander zonnepark moet ongeveer 10 hectare groot worden. Het zonnepark wordt gerealiseerd aan de westkant van het Ballumer vliegveldje. De doelstelling is om met het zonnepark per jaar ongeveer 6 megawatt aan energie op te wekken. Deze opgewekte energie is een vijfde deel van de energie die het eiland per jaar verbruikt. Een zonnepark ziet er niet aantrekkelijk uit in de weilanden valk bij een duingebied. Daarom wordt rondom het Amelander zonnepark ook aandacht besteed aan de natuur. Er worden struiken en duinen geplaatst rondom de zonnepanelen zodat voorbijgangers en recreanten niet gehinderd worden door ‘horizonvervuiling’.

Methaanbrandstofcellen
Naast de investering van het Waddenfonds wordt ook nog 7 ton geïnvesteerd in een project dat gericht is op het winnen van energie uit methaanbrandstoffen. Hiervoor worden bij diverse ondernemers units geplaatst met methaanbrandstofcellen. In totaal moeten 45 units op het Waddeneiland worden geplaatst bij verschillende ondernemers. Het geplande vermogen per unit is 1,5 kWh. De units met methaanbrandstofcellen wekken stroom op door gas om te zetten in elektriciteit.

Reactie Technisch Werken
Dit is een ambitieus plan dat een behoorlijke technische uitdaging met zich meebrengt. Het is goed om te lezen dat in Nederland ook ruimte is voor ambities op het gebied van groene energie. Een eiland dat in zijn eigen energiebehoefte voorziet zou voor heel Nederland een bijzondere prestatie zijn. De gemeente heeft plannen woensdag 30 oktober 2013 bekendgemaakt.

Voor de werkgelegenheid in het noorden van Nederland is dit ook goed nieuws. De units en de zonnepanelen moeten vakkundig worden geplaatst door ervaren vakmensen.

Ook de natuur is er bij gebaat. Gebruik van duurzame energie is belangrijk omdat dit bijdraagt aan een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. De voorraad fossiele brandstoffen raakt minder snel op. Groene energie is echter voortdurend aanwezig en het is goed dat deze energiebron wordt benut.

De toeristische branche op Ameland kan daarnaast reclame maken voor duurzame vakanties op een eiland waar milieuverantwoord ondernemen en recreëren hoog in vaandel staan. Dit is natuurlijk allemaal toekomstmuziek. Het plan ligt er al. Nu moet het nog effectief worden uitgevoerd zonder dat het wordt overschreden.