Zzp-tarieven in de bouw omhoog in 2017

Het tekort aan technisch personeel en bouwvakkers zorgt voor een verandering op de arbeidsmarkt. Sinds 2016 is er sprake van meer vraag naar personeel dan dat er personeel beschikbaar is in de bouw en de techniek. Dat zorgt er voor dat techneuten en bouwvakkers na een periode van economische cisis eindelijk weer meer loon kunnen vragen. Dit effect is onder andere merkbaar bij technische uitzendbureaus die zien dat het bouwpersoneel dat beschikbaar komt een hoger loon vraagt dan de afgelopen jaren. Ook de uurtarieven van de zzp’ers in de bouw gaan aanzienlijk omhoog. Voor zowel technische uitzendkrachten als zzp’ers is in de bouw voldoende werk beschikbaar. Voor zzp’ers ontstaan daardoor ook weer nieuwe kansen.

Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland (AFNL)
De Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland (AFNL) geeft aan dat het gemiddelde uurtarief van een zzp’er is gestegen van gemiddeld 25 euro naar 45 euro sinds de financiële crisis. Sharon Gesthuizen de voorzitter van de Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland geeft aan dat er tijdens de economische crisis zelfs zzp’ers actief waren in de bouw die een uurtarief hadden van 15 euro. Deze tarieven zijn zo laag dat niemand daarvan kan bestaan. Volgens de voorzitter is een uurtarief van 45 euro veel meer op zijn plaats. Daarnaast zullen aannemers niet in de problemen komen als de zzp’ers een uurtarief van 45 euro hanteren.

Zzp tarieven in verschillende regio’s
De lonen verschillen in Nederland per regio ook de tarieven van zzp’ers verschillen per regio. In het zuiden en westen van Nederland zijn de tarieven van zzp’ers altijd al hoger geweest dan de tarieven die zelfstandigen zonder personeel in het noorden en oosten vragen. Dit zou volgens de aannemersfederatie te maken hebben met de grote bedrijvigheid in het westen. In het westen van Nederland is meer werk dan in het noorden van Nederland. Daardoor is de vraag naar werknemers en dus ook de vraag naar zzp’ers in het westen groter. Zzp’ers kunnen daardoor in het westen hogere tarieven vragen. Er zijn echter ook zzp’ers uit het noorden en oosten die in het westen werken om daar tegen hogere tarieven te werken.