Zeventig procent van de werknemers werkt thuis begin 2021

Ongeveer zeventig procent van de Nederlanders die werk heeft zou zich aan de thuiswerkregel houden van de overheid. Het thuiswerken is inmiddels behoorlijk goed ingevoerd bij bedrijven in Nederland. Over het algemeen zijn het vooral de jongere werknemers onder de 25 jaar die veel thuis werken. Het bijzondere is dat juist onder die groep de thuiswerkregels het minste draagvlak hebben. Dit komt naar voren uit cijfers die bekend zijn gemaakt door het RIVM.

Onderzoek naar thuiswerken

Sinds oktober houdt het RIVM een onderzoek naar het draagvlak en de naleving van de coronamaatregelen in Nederland. Een groot aantal maatregelen wordt daarbij bekeken. Ook de maatregelen om thuis te werken in plaats van op de zaak werden door het RIVM meegenomen in de beoordeling. De afgelopen maanden zijn er echter wel steeds minder mensen die de thuiswerknorm steunen.

Draagvlak

Rond de jaarwisseling werd het thuiswerkadvies door bijna 73 procent van de werknemers nageleefd. Inmiddels ligt dit percentage op 67 procent van de werknemers. Het draagvlak voor het advies thuiswerken daalt steeds verder. Een toenemend aantal werknemers zou graag weer op de werkplek willen werken. In december stond 90 procent van de Nederlanders achter het thuiswerken als maatregel, inmiddels is dat 85 procent. Het advies voor thuiswerken geldt nu ruim een jaar.