Aantal thuiswerkers toegenomen begin 2021

Er werken steeds meer mensen thuis als dat mogelijk is. De afgelopen maanden werd door de overheid nadrukkelijk aangegeven dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten werken. Werkgevers en werknemers werden opgeroepen om zoveel mogelijk aan deze opdracht gehoor te geven. Desondanks verschenen in het nieuws regelmatig berichten dat bedrijven er toch voor hadden gekozen om personeel naar bijvoorbeeld kantoorlocaties te laten komen terwijl er ook mogelijkheden waren om thuis te werken. Gelukkig ziet men nu steeds meer bedrijven die hun verantwoordelijkheid op dit gebied nemen. Het percentage werknemers dat deels of volledig thuis werkt is verder toegenomen. Inmiddels is het aantal thuis werkende Nederlanders weer op het niveau van het voorjaar van 2020 beland.

Thuis werken

Dat was het moment waarop de coronacrisis in Nederland haar intrede deed. Er zijn bovendien een groot aantal werknemers die verwachten dat in de toekomst ook meer aandacht voor thuiswerken zal zijn bij hun werkgevers. Dat is naar voren gekomen uit een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat maandag 1 februari 2021 werd gepubliceerd. Dit kennisinstituut is een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en heeft een bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van de verkeersdrukte in de afgelopen periodes. De gedachte is dat er minder verkeer op de wegen is als mensen thuis werken. In januari 2021 werkte 48 procent van de werkende Nederlanders een deel van de week thuis. In april lag dat percentage op 51 procent. Dat was het hoogste percentage tot nog toe. Van april tot de maand oktober liep het percentage thuiswerkers terug tot 42 procent.