WOZ-waarde gestegen in 2023 ondanks de afkoeling op de woningmarkt

De WOZ-waarde van koopwoningen is gestegen. Dat is best bijzonder want de waarde van woningen op de woningmarkt is iets aan het afnemen. Een hogere WOZ-waarde betekent dat men ook hogere belastingen moet betalen voor het bezit van een woning. Om die reden hebben mensen bezwaar ingediend tegen de hoge WOZ-waardebepaling. In totaal hebben in Nederland bijna 600.000 woningeigenaren bezwaar ingediend tegen de WOZ-waarde die de overheid heeft laten vaststellen. In Nederland is de WOZ-waarde van woningen met ongeveer 17 procent gestegen. Daardoor is de gemiddelde WOZ-waarde uitgekomen op 369.000 euro. Dat is een record gebleken. De WOZ-waarde is echter bepaald op basis van peildatum 1 januari 2022.

Toen stond de woningmarkt er nog gemiddeld genomen beter voor dan in 2023 het geval is. Aan het begin van 2022 stegen de woningprijzen namelijk nog. In 2023 is er echter duidelijk een kentering merkbaar. De woningprijzen blijken ook te kunnen dalen. Er ligt een recessie op de loer en mensen worden voorzichtiger in hun uitgaven. Bovendien is het duidelijk merkbaar dat de hypotheekrentes de woningmarkt aan het beïnvloeden zijn. Door de verhoging van de ECB rente is ook de hypotheekrente gestegen. De hypotheekrente is inmiddels boven de vier procent uitgekomen. Daardoor wordt de betaalbaarheid van woningen voor veel mensen lastiger. Als de woningwaarde omlaag gaat op de woningmarkt zou ook een daling in de WOZ waarde moeten volgen voor komend jaar. De vraag is echter of dat gaat gebeuren.