WOZ waarde in 2023 gemiddeld 17 procent hoger

De huizenprijzen zijn aan het dalen in Nederland. Dat is echter niet het geval met betrekking tot de WOZ-waarde. Deze stijgt in 2023 opnieuw. Gemiddeld kunnen woningeigenaren in Nederland een WOZ waarde-verhoging tegemoet zien van 17 procent. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Waarderingskamer die daarover gaat. De WOZ waarde wordt bepaald op een bepaalde prikdatum. De prikdatum voor het vaststellen van de WOZ-waarde voor woningen in 2023 was op 1 januari 2022.

Waarderingskamer

De Waarderingskamer geeft aan dat een verhoging van 17 procent een landelijk gemiddelde is. De exacte waardestijging kan per woning afwijken van het landelijke gemiddelde. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de waardestijging op woningen. Daarbij kun je denken aan het type woning maar ook de ligging. De status van onderhoud kan ook een factor zijn alsmede de faciliteiten in de omgeving van de woning.

Wat is de WOZ waarde

De WOZ is een afkorting die staat voor Wet waardering onroerende zaken. Elke instantie die belasting mag heffen gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van die belastingen te bepalen. Hierbij kun je denken aan instanties zoals gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst. De belastingen die hieraan verbonden zijn hebben te maken met riool, onroerende zaken enz. : bijvoorbeeld de onroerendzaakbelasting (ozb), rioolheffing en het eigenwoningforfait. De laatste belastingvorm is van toepassing op de aangifte inkomstenbelasting.