Consumentenvertrouwen in woningmarkt nog steeds laag in 2023

Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt is nog steeds laag. Volgens de Vereniging Eigen Huis is het consumentenvertrouwen op dit gebied wel aan het stabiliseren. Desondanks zijn huizenzoekers in Nederland nog steeds heel pessimistisch over hun kansen op de woningmarkt. De Eigen Huis Marktindicator van de VEH over het eerste kwartaal van 2023 hanteert een indexcijfer. Dit indexcijfer kwam uit op 73 punten. Echter 100 punten is de neutrale waarde. Dat maakt duidelijk dat een deel van de consumenten nog negatief is over de woningmarkt. Vooral mensen die ouder zijn dan 65 jaar zouden volgens de Eigen Huis Marktindicator negatief gestemd zijn.

Starters op de woningmarkt zouden echter wel iets positiever gestemd zijn over de woningmarkt. Het consumentenvertrouwen onder deze groep is gestegen in het eerste kwartaal van 2023. Deze stijging kwam uit op 5 punten waardoor de totale stijging uitkwam op 86 punten. Daarnaast zijn er ook mensen die concrete verhuisplannen hebben. Deze groep op de woningmarkt is ook iets minder negatief over de woningmarkt. Onder deze groep steeg het consumentenvertrouwen met 4 punten waardoor hun indexcijfer uitkwam op 86 punten. Van alle mensen op de woningmarkt zien jonge mensen hun kansen het meest positief in. De groep onder de 29 kaar hebben een indexcijfer van 90 punten. Dat is het hoogste cijfer van alle groepen.