Huiseigenaren hebben in 2023 massaal bezwaar gemaakt tegen WOZ waarde gemeente

In totaal hebben ongeveer 600.000 woningbezitters dit jaar bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde. De WOZ waarde die de gemeente had vastgesteld was te hoog volgens deze woningeigenaren. Om die reden hebben ze bezwaar ingediend. Het aantal woningeigenaren dat bezwaar heeft ingediend tegen de hoge WOZ waarde is ongeveer drie keer zo hoog als vorig jaar. Wanneer woningeigenaren succesvol bezwaar indienen kunnen ze de vastgestelde WOZ waarde omlaag krijgen. Hoe lager de WOZ waarde is hoe lager de belasting over de woningwaarde zal zijn.

De WOZ beschikking die aan het begin van 2023 bij woningeigenaren op de deurmat is gevallen is gebaseerd op de woningwaarde met een peildatum aan het begin van 2022. Veel mensen vinden die peildatum niet goed gekozen omdat de woningmarkt toen een hele sterke groei doormaakte. Om die reden was de woningwaarde voor de Wet Onroerende Zaakbelasting gemiddeld 17 procent hoger dan het jaar daar voor. Dit heeft de Waarderingskamer bekend gemaakt. Sinds de zomer van 2022 zijn de woningprijzen in Nederland aan het dalen. Daarom vonden veel woningeigenaren het verstandig om bezwaar in te dienen tegen de hoge WOZ waardebepaling.