Tachtig procent van de huiseigenaren verwacht hun huis te kunnen verkopen met winst in 2019

De ABN AMRO heeft gisteren de uitslag van een onderzoek onder woningeigenaren bekend gemaakt. Daaruit komt naar voren dat een overgrote meerderheid van de woningeigenaren verwacht dat ze hun huis met winst kunnen verkopen als ze hun huis in 2019 zouden verkopen. Het onderzoek dat aan deze uitslag vooraf ging werd gehouden onder 1.250 personen die een eigen huis hebben. Van de groep die werd benaderd verwacht veertig procent zelfs een winst te behalen van minimaal vijftigduizend euro.

Ongeveer tien procent van de woningeigenaren verwacht helemaal geen winst te kunnen behalen bij de verkoop van hun woning. Een vergelijkbaar percentage geeft aan dat ze het moeilijk vinden om een inschatting te maken van het resultaat van de verkoop. In het middensegment verwachten de meeste woningeigenaren het meest winst te kunnen behalen. Twee van de tien woningeigenaren die een woning bezitten met een waarde tussen de twee en vier ton verwachten een winst van 50.000 tot 100.000 euro. Ook verwacht twintig procent een winst van meer dan een ton te kunnen behalen bij de verkoop van hun woning. Volgens de ABN AMRO is de winst die woningeigenaren verwachten een goede indicatie van de overwaarde. Ongeveer tachtig procent van de woningeigenaren denkt gemiddeld 128.000 euro overwaarde te hebben.