WOZ waarde in 2021 gemiddeld 7,3 procent hoger

In februari zullen veel woningeigenaren een brief ontvangen met daarin de WOZ-waarde zoals deze door de overheid is vastgesteld. Gemiddeld zal deze waarde dit keer 7,3 procent hoger zijn dan afgelopen jaar. Dit komt naar voren uit cijfers van toezichthouder de Waarderingskamer. Een hoge WOZ waarde heeft gevolgen voor de onroerendezaakbelasting. Dat is niet gunstig voor woningeigenaren. Hoe hoger de WOZ-waarde is vastgesteld hoe meer belasting hierover betaald moet worden. De Vereniging Eigen Huis (VEH) komt op voor de belangen van mensen met een eigen woning. Daarom heeft de VEH aangegeven dat mensen kritisch moeten kijken naar de brief over de WOZ waarde.

Voordelen en nadelen van hoge WOZ waarde

Aan een hoge WOZ waarde kunnen nadelen kleven maar ook aan een te lage waarde voor de Wet Onroerende Zaakbelasting. Elke 10.000 euro verlaging op de WOZ waarde zou een woningeigenaar gemiddeld een besparing van 50 euro opleveren op jaarbasis. Dat maakt duidelijk dat het verstandig is om de WOZ waarde goed te bekijken. De WOZ-waarde wordt op 1 januari van het jaar bepaald op basis van de prijsontwikkeling van de woning in het voorafgaande jaar. De Waarderingskamer heeft aangegeven dat de gemiddelde WOZ waarde op 1 januari 2020 op gemiddeld 290.000 euro uitkwam. Deze gemiddelde WOZ waarde ligt lager dan de gemiddelde verkooprijs van woningen. Dat komt omdat ook, minder luxe, huurwoningen worden meegenomen in de berekening van de WOZ waarde geeft een woordvoerder aan in een toelichting.